Beda en demonen

De evangelielezing vanochtend was de lezing van de vrouw die bij Jezus komt om Hem te vragen haar dochter te genezen van haar bezetenheid:

En Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus. En toen Hij een huis was binnengegaan, wilde Hij niet, dat iemand het wist; maar Hij kon niet verborgen blijven. Want terstond hoorde van Hem een vrouw, wier dochtertje een onreine geest had; en zij kwam tot Hem en viel Hem te voet. Deze vrouw was een Griekse, een Syrofenicische van geboorte. En zij vroeg Hem de boze geest uit haar dochter te drijven. En Hij zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Doch zij antwoordde en zeide tot Hem: Zeker, Here, de honden eten immers ook onder de tafel van de kruimels der kinderen. En Hij zeide tot haar: Om dit woord, ga heen, de boze geest is uit uw dochter gevaren. En toen zij naar huis gegaan was, vond zij het kind te bed liggen en de boze geest uitgevaren.
Marcus 7:24‭-‬30 NBG51

Ik ben er van overtuigd dat dat kan. Een boze geest kan bezit nemen van iemand en diegene dingen laten doen of zeggen die schadelijk zijn en gemeen. Ik kan me herinneren dat mijn vader een exorcisme heeft bijgewoond. Het hele verhaal ken ik niet, maar ik weet dat een patiënt jarenlang riep bezeten te zijn door een boze geest en dat al vaders inspanningen (mijn vader was huisarts) haar te genezen niet mochten baten. Uiteindelijk nam mijn vader haar mee naar een exorcist. Toen hij terugkwam, vertelde hij alleen dat hij zeer onder de indruk was van hetgeen hij had meegemaakt en met eigen ogen gezien. En dat het naar zijn mening echt waar was dat de vrouw bezeten was geweest en dat de exorcist de geest had uitgebannen.

Jezus drijft boze geesten uit

Beda Venerabilis (de eerbiedwaardige) die leefde van ongeveer 673 tot 735 had daar heel andere gedachte bij:

“Vrouw, groot is uw vertrouwen! Moge het u vergaan zoals u wenst” (Mt 15,28). Ja, de Kanaänitische vrouw heeft een groot vertrouwen. Zij kende noch de oude profeten, noch de recente wonderen van de Heer, noch zijn geboden, noch zijn beloften, en bovendien werd zij door Hem afgewezen, maar zij volhardde in haar verzoek en werd niet moe om bij Hem aan te kloppen, die haar alleen door de goede naam als de Verlosser is aangewezen. En zo werd haar gebed op een schitterende manier verhoord. (…)Wanneer iemand van ons een geweten heeft dat bezoedeld is door egoïsme, trots, ijdelheid, minachting, woede, jaloezie of een andere ondeugd, dan is hij inderdaad, zoals deze vrouw van Kanaän, “een dochter die vreselijk bezeten is door een demon”. Laat hij zich daarom haasten om de Heer te smeken om haar te genezen. (…) Laat hij dit doen met nederige onderwerping; laat hij zichzelf niet waardig achten om het lot te delen met de schapen van Israël, dat wil zeggen, met de reine zielen, en laat hij zichzelf de beloningen van de hemel onwaardig achten. Maar laat de wanhoop hem er niet toe brengen om de volharding van zijn gebed te verminderen, maar laat zijn hart een onwankelbaar vertrouwen hebben in de onmetelijke goedheid van de Heer. Want Hij die in staat was om van een dief een getuige te maken (Lc 24,39 e.v.), van een vervolger een apostel (Hnd 9), en van doodgewone stenen zonen van Abraham (Mt 3,9), is ook in staat om een kleine hond te transformeren tot de schapen van Israël. *einde citaat*

Beda, kerkleraar en heilig verklaard door paus Leo XII in 1899, werd geboren in Northumbrië en trad al op zevenjarige leeftijd in bij de Benedictijnen. Zijn bezigheden waren studeren, lesgeven en schrijven. Hij heeft dan ook een indrukwekkend oeuvre van 52 boeken nagelaten. Hij is schutspatroon van de geleerden. Hij wordt dus niet voor niets Eerbiedwaardig genoemd! Ik ga hem dan ook niet tegenspreken! maar…

Beda de Eerbiedwaardige

Ik vind het een heel mooie gedachte dat de zeven hoofdzondes de boze geesten zijn die ons bezitten en tegen wie we moeten vechten. Maar ik denk dat het ook letterlijk kan gebeuren dat iemand door een boze geest bezeten wordt. Misschien is het al te gemakkelijk al onze verdorven verlangens en slechte gewoontes toe te schrijven aan demonen. En toch…de verleidingen zijn in onze westerse wereld wel erg groot! Mijn eigen hebzucht en gierigheid deden mij vanochtend tien repen chocolade bestellen in plaats van één, omdat ze dan per stuk bijna 2€ goedkoper zijn… (of waren het toch de demonen van hebzucht en gierigheid?)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s