Jozef Voedstervader

Jezus gaat op bezoek bij Petrus die bij de hemelpoort op wacht staat. Petrus is heel moe en Jezus biedt aan een poosje op de poort te passen zodat Petrus een dutje kan gaan doen. Na een tijdje wordt er op de poort geklopt, Jezus doet open en er staat een oud mannetje op de stoep. Jezus vraagt hem: wat deed u op aarde? De man antwoord: op aarde was ik een beroemde timmerman. Waarop Jezus zijn armen opent en roept: Vader! Waarop de man hem in zijn armen sluit en antwoordt: Pinokkio! 🤣😆 (Een grap die mijn vader graag vertelde)

Vandaag vieren we het leven en werk van de aardse vader van Jezus, Jozef. We weten van hem vrijwel niets. In de bijbel wordt zijn naam slechts een paar keer genoemd.

Filippus ging naar Natanaël en zei tegen hem: ‘Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth.’
Johannes 1:45 HTB

Hij was al verloofd met Maria toen Maria zwanger werd en bleef bij haar omdat hem middels een droom duidelijk werd gemaakt dat zijn taak daar lag.

Terwijl hij hierover lag na te denken, verscheen hem een engel van de Here in een droom. ‘Jozef, zoon van David,’ zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest.
Mattheüs 1:20 HTB

Sta er eens even bij stil…..de vrouw met wie je verloofd bent, blijkt zwanger van een ander en toch stap je met geloof en vertrouwen in het huwelijksbootje. Dat vraagt toch heel wat van een mens. Maar zoals meestal wanneer iemand uitgedaagd wordt boven de werkelijkheid uit te stijgen, blijkt de mens tot veel meer in staat dan van tevoren gedacht.

Wil je meer lezen over Jozef klik dan hier: https://heiligen.net/heiligen/03/19/03-19-0030-jozef.php

Jozef Voedstervader van Jezus

En het is nou ook weer niet zo dat God Jozef en Maria de hele agenda heeft gegeven. Ze wisten wel dat Jezus een uitzonderlijk mens was met een bijzonder opdracht van God maar verder….hadden ze de gewone zorgen die ouders hebben, stel ik me zo voor. Zijn openbaar leven begon pas toen hij een jaar of 30 was. Tot die tijd heeft Hij toch een min of meer gewoon leven geleid en heeft Zijn voedstervader Jozef Hem ongetwijfeld opgeleid tot timmerman, want dat was hij zelf en in die tijd was het zeker gewoon dat vaders hun zonen opleiden tot hetzelfde beroep. Hij heeft ook als timmerman gewerkt, mogen we aannemen. En wat is er mis met een timmerman (ja, ik zeg natuurlijk Niks want ik ben met een timmerman getrouwd 😁) Ze hebben zeker zorgen om Hem gehad, om Zijn gezondheid, Zijn opleiding en wanneer gaat Hij trouwen en ons kleinkinderen schenken? De gewone zorgen van gewone ouders, zo stel ik me voor. En ondertussen die onderliggende zorg, dat innerlijk weten dat hun kind een bijzondere taak heeft gekregen maar wanneer….en wat….en hoe???

Jezus en Jozef als vader en zoon samen aan het werk in de timmermanswerkplaats.

Dat is wat geloof kan doen. Het kan je doen gaan waar je anders nooit gegaan was. Het kan je laten doen wat je anders niet eens gedroomd had. Geloof maakt het leven niet makkelijk(er), maar draaglijk toch…

Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook door hun geloof bekend geworden. Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is, dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. Omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Kaïn. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor Hem rechtvaardig was. En hoewel hij allang dood is, spreekt Abel nog steeds door zijn voorbeeld. Henoch vertrouwde op God en daarom stierf hij niet, maar werd door God weggenomen. Ineens was hij er niet meer. Voordat dit gebeurde, had God gezegd dat Hij heel tevreden over Henoch was. Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken. Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach Hem, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Zijn vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar en door dat vertrouwen werd Hij een van hen die voor God rechtvaardig zijn. Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naar toeging. En zelfs toen hij in het land kwam dat God hem beloofd had, woonde hij in tenten als een vreemdeling, evenals Isaak en Jakob, aan wie God dezelfde belofte deed. Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met de vaste fundering waarvan God Zelf de architect en bouwer is. Sara vertrouwde op God en kreeg daarom een zoon, toen zij daar eigenlijk al te oud voor was. God had het haar beloofd en zij erkende dat Hij te vertrouwen is. Zo werd uit Abraham, die ook al te oud was om nog een kind te kunnen verwekken, een heel volk geboren, een volk van zoveel mensen dat het niet te tellen is. Net zoals de sterren aan de hemel en de zandkorrels van het strand niet te tellen zijn. Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was. Zij hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. Zij kwamen er openlijk voor uit dat zij hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. En wie dat zeggen, maken daarmee duidelijk dat zij uitkijken naar een vaderland. Als zij hadden gewild, zouden zij naar hun vroegere land hebben kunnen terugkeren. Maar nee, zij verlangden naar een beter, hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich er ook niet voor hun God genoemd te worden, want Hij heeft een hemelse stad voor hen gebouwd.
Hebreeën 11:1-‬16 HTB

Geloof is niet zeker weten waarheen je gaat en toch gaan.

Naar aanleiding van dit schrijven stuurde mijn zus me het volgende plaatje. Zó schattig; ik wil u die niet onthouden:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s