Maria

Wij noemen haar: Vrouw van zeven smarten (En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan –, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Lc 2, 34-35)

Wij noemen haar: Koningin van de hemel (En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Openb.12, 1)

Wij noemen haar: heilige Maagd (En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Lc. 1, 34-35)

Wij noemen haar Maria, dochter van God de Vader, Moeder van God de Zoon en Bruid van God de Geest.

Wij noemen haar: Moeder (En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria van Klopas en Maria van Magdala. Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Joh. 19, 25-27) En met die woorden heeft Jezus Zijn eigen geliefde moeder als moeder aan ons gegeven. Maria is een heiligdom op zich, bewoond door de heilige Drie-Eenheid. Na haar totale overgave aan het werk van Haar Zoon, werd zij met lichaam en ziel in de hemel opgenomen. Zij waakt over ons en bidt voor ons. Het mysterie dat er in de hemel een warm, menselijk, moederlijk hart voor ons klopt, is een belangrijk geheim. Onze Moeder, de Vrouw van alle volken, de Moeder van de eeuwigdurende bijstand. Maria is bekend onder een heleboel namen. Kapellen, kerken en heiligdommen aan haar gewijd zijn talrijk en overal te vinden.

Morgen begint de maand mei, de maand toegewijd aan Maria. We zingen dan Gekomen is Uw lieve mei en bidden dagelijks de rozenkrans.

Gekomen is Uw lieve Mei, Maria En op het veld de bloemensprei, Maria. Bloemen, die wij plukken gaan, Daar ze rijk te bloeien staan. Ave, ave Maria, Voor U, de Vrouwe van de Mei, Maria! Wij knielen ’s avonds voor Uw beeld, Maria; U wijden wij ons onverdeeld, Maria. Met de bloemen en de zang En wij bidden, zingen lang: Ave, ave Maria, Tot Gij Uw gunsten aan ons deelt, Maria! Zo helder schijnt het witte licht, Maria, Der kaarsen op uw lief gezicht, Maria. Goedig ziet gij op ons neer Als een Moeder goed en teer. Ave, ave Maria; Uw ogen steeds op ons gericht, Maria! https://youtu.be/xmhKLCNwba8 Er zijn nog veel meer Marialiederen te vinden. De een nog zoeter dan de ander. En sommige ook echt heel mooi. Ik heb deze uitgekozen omdat die specifiek over de meimaand Mariamaand gaat.

het rozenkransgebed

Voor het bidden van de rozenkrans zijn er vier keer vijf geheimen. De blijde geheimen worden gebeden op maandag en zaterdag, de geheimen van het licht op donderdag, de droevige geheimen op dinsdag en vrijdag en de glorierijke geheimen op woensdag en Zondag. Natuurlijk kun je altijd afwijken en zijn er diverse redenen te bedenken waarom je dat zou doen. Zo heb ik een gebedsgroepje dat samenkomt om de rozenkrans te bidden op elke woensdagmorgen in mei. Dat zou betekenen dat we nooit anders dan de glorierijke geheimen zouden bidden als we ons strak aan dit rooster zouden houden.

De geheimen zijn onderdeel van het rozenkransgebed om te kunnen bezinnen op de gebeurtenissen die het fundament vormen van het Christelijk leven. De geheimen van het licht zijn in 2002 door paus Johannes Paulus II aan het rozenkransgebed toegevoegd. Hij schreef dat het bidden van de rozenkrans in alle soberheid de diepgang van een volledige boodschap van het evangelie is. Alleen al het lezen van de geheimen geeft een vrij volledig beeld van het leven en werk van Jezus. Zeker als de achterliggende verhalen min of meer bekend zijn. Ik zal de geheimen hier noemen met de plaats waar je het bijbehorende verhaal in de bijbel kunt vinden.

Blijde geheimen: 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Lc.1, 26-38) 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabet (Lc.1, 39-55) 3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem (Lc.2, 7-12) 4. Jezus wordt in de tempel opgedragen (Lc.2, 22-35) 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

Geheimen van het licht: 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan (Lc. 3, 16-22) 2. Jezus openbaart zichzelf bij de bruiloft van Kana (Joh. 2, 1-11) 3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering (Mc. 1, 14-15) 4.Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor (Mc. 9, 2-9) *Zie ook mijn bericht Dat gedoe op die berg https://juniperpiarachel.com/2021/02/28/dat-gedoe-op-die-berg/ 5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Droevige geheimen: 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse vader (Lc.22, 44/Mc. 14, 32-45) 2. Jezus wordt gegeseld (Joh.18, 38-40/Joh. 19, 1) 3. Jezus wordt met doornen gekroond (Mt. 27, 27-31) 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha (Mc 15, 20-22) 5. Jezus sterft aan het kruis (Lc. 23, 33-34/Joh. 19, 26-34)

Glorievolle geheimen: 1. Jezus verrijst uit de doden (Joh.20, 11-17) 2. Jezus stijgt op ten hemel (Hand. 1, 3-11) 3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen (Hnd.1, 14/Hnd.2, 1-4) 4. Maria wordt in de hemel opgenomen (Lc.1, 46-48) 5. Maria wordt in de hemel gekroond (Apk.12, 1-5/Apk.5, 9-10)

En het is mooi als je tot slot van het gebed nog even voor haar zingt. In de tijd door het jaar het Salve Regina en in de Paastijd Regina caeli. Ik dacht dat vanochtend even leuk op te nemen op de tuin met uitzicht op de bloeiende pruimenboom. Helaas houdt Reinier niet van zingen en gaat hij er doorheen blaffen. Nu ja, dat maakt het authentiek, zullen we maar zeggen. 😉 Ik verwacht heus niet dat iedereen nu opeens de hele maand mei de rozenkrans gaat bidden! Maar wellicht dat er komende maand wat meer gedachten en schietgebedjes haar kant op gaan. Ik gun iedereen de warmte, barmhartigheid en liefde van haar moederhart. ❤

Regina caeli laetare, alleluia; quia quem meruisti portare, alleluia; ressurexit, sicut dixit, alleluia; ora pro nobis Deum, alleluia (Koningin des hemels, verheug u, alleluia; want Hij die gij gedragen hebt, alleluia; is verrezen, zoals Hij gezegd heeft, alleluia; bid voor ons bij God, alleluia)
Salve regina

Salve Regina, mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules, filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. (Wees gegroet, Koningin, moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s