Samengesteld

PRELUDE: We spreken over een samengesteld register als voor één toets meerdere pijpen tegelijk opengaan. De cornet bijvoorbeeld is een samengesteld register. Wanneer je de cornet opentrekt, klinkt er een 8′, een 4′, een 2 2/3′, een 2′ en een 1 3/5′. Apart van elkaar zijn deze registers zeer individueel maar bij elkaar klinken ze als een eenheid. (En in het geval van de cornet als een koperblazer) Dit is even een technisch verhaal maar ook iedereen die niks van orgels weet kan het begrijpen. Dit verhaal is ook een soort samengesteld register. Wat ik wilde schrijven werden allemaal megakorte stukjes. Ik ben al dagen bezig er iets samenhangends van te maken en uiteindelijk heb ik besloten de verschillende korte stukjes bij elkaar te voegen en zo toch een blog te krijgen van enige omvang.

MADELIEFJU EN REINIER: Afgelopen week heb ik twee keer van Madeliefju gedroomd. Madelief was mijn eerste hond. Ze was een pitbullteef die op het strand van Scheveningen woonde en twee jaar lang de mensen van de dierenambulance wist te omzeilen. Hoogstwaarschijnlijk was ze in het illegale circuit gebruikt als fokteef. En, aan haar littekens te zien, ook als bait voordat ze wist te ontsnappen. Ik haalde haar uit het asiel en sindsdien waren we onafscheidelijk. Ik zeg wel dat ik haar uit het asiel haalde, maar eigenlijk ging het andersom. Ze zat met een andere teef in een hok en met die andere teef wilde ik gaan wandelen. Zodra ik het hok open deed, sprong Madelief met vier poten tegelijk in mijn armen. Twee weken later nam ik haar mee naar huis en toen is ze bij me gebleven totdat ze écht niet meer kon en op een zomerdag heel rustig is ingeslapen. Ik heb nooit eerder en nooit meer daarna zo een slimme en handige hond ontmoet! Maar dit allemaal even terzijde: ik droomde over Madelief. In de eerste droom rende ze door de tuin van het tweede huis waar we samen woonde. Daar hadden we een flink stuk grond en Madelief mocht graag ’s morgens voor het ontbijt een paar rondjes rennen. Zo ze ook deed in mijn droom. In de droom de nacht daarna, zat ze aan de andere kant van de Regenboogbrug op Reinier te wachten. Reinier lijkt in karakter en ook in lichaamsbouw heel erg op Madelief, dus ik heb vanaf dag 1 dat ik Reinier uit (een ander) asiel heb gehaald die vergelijking getrokken. Reinier woont inmiddels 11 jaar bij ons en is dus minstens 11,5 en dat is echt oud voor een hond van 35 kilo. Ik weet rationeel dat hij niet zo lang meer bij ons zal blijven en middels dromen bereid ik me blijkbaar emotioneel ook voor op een afscheid. Of Madelief kwam me geruststellen dat zij op Reinier zal passen als ik het niet meer doen kan. Dat mag je ook geloven. Ik geloof dat.

Madeliefju met mijn nichtje (al een aardig tijdje terug 😉 )

TRADITIE EN MACHT: Ik las het laatste deel uit de serie De Bijbel voor ongelovigen (deel 6) van Guus Kuijer: Judit, Daniël, Susanna en Ester. Het heet voor ongelovigen te zijn, maar ook gelovigen kunnen het gewoon lezen. Ik doe dat tenminste met veel plezier en ik steek er altijd weer een hoop van op, zelfs al ken ik de verhalen uit de Bijbel zelf. Ik denk ook dat naast de Bijbel zoveel mogelijk óver de Bijbel lezen het begrip van de Bijbel alleen maar kan bevorderen. Tenslotte is de Bijbel lang geleden geschreven en zijn er sindsdien nogal wat veranderingen geweest. Niet alleen in de mens zelf en zijn samenleving en manier van met elkaar omgaan, ook God heeft talloze veranderingen doorgaan en doorstaan. Onveranderlijk en eeuwig is het wellicht slechts ons beeld van Hem dat veranderd, maar desalniettemin lijkt het me nuttig en verantwoord kennis te nemen van hoe andere mensen naar de Bijbel kijken, over de verhalen (na)denken en over God praten. En aangezien de Bijbel hét Boek is om te leren over leven, samenleven en God…

Reinier

Guus Kuijer schrijft in dit boek: Benauwende tradities zullen er altijd zijn, want moderniteit schept nieuwe tradities die heel fris lijken, maar na verloop van tijd gaan stinken. *einde citaat

Klopt. Tradities zijn mooi en aardig en geven ook een hoop rust en regelmaat in het leven, maar we mogen nooit kritiekloos tradities overnemen. Als voorbeeld hoef ik alleen maar Zwarte Piet te noemen, die voor een heleboel mensen een prachtig mooie traditie is, alles te maken heeft met vrolijkheid, gezelligheid en huiselijkheid terwijl voor andere mensen dezelfde traditie pijnlijk en confronterend is. In plaats van samen te werken, naar elkaar te kijken en te respecteren en van elkaar te leren, staan voor-, en tegenstanders al een aantal jaar rechtlijnig tegenover elkaar zonder toenadering en proberen mensen die niet zoveel hebben met de traditie een middenweg te vinden. De traditie is gaan stinken en het is hoog tijd voor een poetsbeurt!

Ook lees ik: Als je macht wilt krijgen, moet je het volk een vijand aanpraten. *einde citaat* In het betreffende Bijbelverhaal wordt het volk aangepraat dat de Joden de oorzaak zijn van alle ellende. (waar heb ik dat eerder gehoord?) Lees verder over en in Ester hier: https://www.bible.com/nl/bible/75/EST.INTRO1.HTB Het is zeker de moeite waard want de situatie in het boek Ester lijkt verrassend veel op onze huidige situatie. Natuurlijk kun je ook deel 6 van de Bijbel voor ongelovigen van Guus Kuijer lezen 😉

Reinier toen hij nog jong was (en zijn hele staart nog had; lang verhaal, vertel ik nog weleens)

DOMINEE VS PATER: Afgelopen Zondag zat ik op de orgelbank bij onze protestantse broeders en zusters. Naast de dominee en ik waren er 16 mensen in de kerk. De dominee was een gastdominee en ze had een rare mengeling van liederen uitgezocht….maar goed, ze kon wél zingen. Helaas was haar zangkunst onevenredig veel groter dan haar preekkunst. Ik heb zelden zo een slechte preek gehoord. Ik was er zelfs lichtelijk van overstuur. Gelukkig stuurt mijn vriend Tom mij altijd zijn preek voor de Zondag. En een deel van zijn preek wil ik graag met jullie delen. Het gaat over de volgende lezing:

Hij ging zitten en riep hen bij Zich. ‘Luister,’ zei Hij, ‘wie de eerste wil zijn, moet de allerlaatste zijn en iedereen dienen.’ Hij riep een kind bij Zich. Toen het tussen hen in stond, sloeg Hij zijn arm om het kind heen en zei: ‘Wie uit liefde voor Mij zoʼn kind ontvangt, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt mijn Vader, die Mij gestuurd heeft.’ Johannes zei: ‘Meester, wij hebben iemand gezien die uw naam gebruikte om boze geesten te verjagen. Wij hebben hem gezegd dat dat niet mocht, omdat hij niet bij ons hoort.’ Maar Jezus zei: ‘Houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam wonderen doet, zal niet vlug kwaad van Mij spreken. Wie niet tégen ons is, is vóór ons. Marcus 9, 35-48

Ik wil graag vier alinea’s uit Toms preek met jullie delen:

En dan ziet Johannes iemand die niet tot de club behoort, met succes duivels uitdrijven in Jezus’ Naam. Hij probeert het te beletten. “Dat is ons werk. Daar gaan wij over. Jezus is van ons. Gods kracht werkt alleen in ons.”
Maar Jezus spreekt Johannes tegen. “Wie niet tegen ons is, is voor ons.”

Gods werkzaamheid kun je ook vinden buiten onze kring. God is groter dan je denkt. Gods werkzaamheid is niet gebonden aan een groep mensen die in Jezus geloven en zijn werk willen voortzetten. God kan verassend nieuw werkzaam zijn in anderen. Ook anderen dan wij kunnen op hun manier medewerkers zijn van het Rijk van God.

Wij staan als kleine groepjes in een wereld die denkt dat geloof een privézaak is. Als we echt katholiek zijn dan wéten we dat we een boodschap voor de wereld hebben. Kwade machten verdrijven. Belangeloos het goede doen. Uitzicht houden op het Rijk Gods. De wereld maken tot een leefbaar huis voor allen.
Deze katholieke opdracht is niet exclusief voor onze club.
“Meester, die moslim daar doet dingen zoals wij christenen dat zouden moeten doen. Het is ons niet gelukt hem te beletten”.
“Meester, die meisjes en jongens die protesteren voor milieuverbetering en klimaatbeheersing, doen net alsof zij rentmeester zijn van deze aarde. Maar dat zijn wij christenen toch.”
“Meester, die mensen vangen vluchtelingen op en bieden hun brood, bad en bed en zorgen voor werk. Maar wij zijn toch geroepen in iedere vreemdeling uw beeld te zien.”
Ook tegen ons zegt Jezus: “Wie niet tegen ons is, is voor ons.” Werk met al deze mensen samen om het Rijk Gods op te bouwen. Zoek bondgenoten. Ga met hen meewerken. Help hen als ze worden tegengewerkt. Bid voor hen en werk met hen opdat Gods Rijk kome en Zijn wil geschiede.

Als wij zouden zeggen: “Ze zijn niet eens katholiek”, dan zou God weleens kunnen zeggen: “Maar zij zijn wel soepeler instrumenten in mijn hand dan vastgeroeste katholieken die zich opsluiten in eigen gelijk.”

We hebben handen en voeten, oren en ogen van iedereen nodig om een betere wereld op te bouwen. Maar als wij met argwaan kijken naar anderen die op hun manier zich inzetten, dan is het beter om niet naar hen te kijken, of: sterker om je oog uit te rukken. Een argwanend oog draagt niet bij aan het Rijk van God.

Wanneer wij weglopen als wij om een concrete dienst gevraagd worden, dan dragen onze voeten niet bij aan het rijk van God. U weet: de priester en de leviet liepen voorbij; de vreemdeling, de Samaritaan liep op het slachtoffer toe.
Weglopende voeten en werkeloze handen dragen niet bij aan het Rijk van God.
Je kunt ze bij wijze van spreken net zo goed afhakken.
Als je oren alleen maar willen horen naar jouw eigen geluid en de nood van de ander niet willen verstaan, dan dragen ze niet bij aan het Rijk van God. Wat heeft Jezus aan mensen die zich doof houden als de ander om hulp roept?
Je ergeren aan anderen omdat zij het goede doen dat jij nalaat is kleinzielig, enghartig en een christen onwaardig.
Christenen zijn mensen van een wereldwijde zusterschap en broederschap.
Wij meten een mens niet af aan wàt hij is, maar aan wie hij is en hoe mèt ons werkt aan een nieuwe wereld die we gelovig Rijk Gods noemen
. *einde citaat* (als je de hele preek wilt lezen, stuur dan even een berichtje)

Ik ken best veel mensen die zich Christen noemen. En ik ken ook een aantal mensen die zichzelf atheïst of agnost noemen en ondertussen Christelijk werk doen. Het is met mensen net als met muziek: er bestaan goeie en slechte. In elke groep, in elk genre, in elke samenleving, overal en overal vind je goeie en slechte mensen. Een mooi voorbeeld vind ik altijd als ik een serie kijk of lees over een criminele organisatie en dat ik dan voel bij mezelf dat mijn loyaliteit ligt bij degene die me het meest sympathiek is, zelfs als deze duidelijk de slechterik is. Bijvoorbeeld Tony Soprano (van de hitserie The Sopranos) of Beth (van de Netflix serie Good Girls) Het is dus naïef om te denken dat je op basis van enkele gegevens kunt oordelen of iemand een goed of slecht mens is. Uiteindelijk wil ik ervan uit gaan dat iedereen op zijn manier probeert het juiste te doen. Soms is dat heel moeilijk. Zoals afgelopen Zondag tijdens een preek die niet alleen absoluut niet aansloot bij mijn gedachteraam en in mijn ogen evenmin bij het Christelijk gedachtegoed dat in de gekozen lezing wordt uitgedragen, maar ook nog eens zo verschrikkelijk saai werd gebracht dat het werkelijk een wonder was dat ik niet in slaap ben gevallen. Ik oordeel en beoordeel en veroordeel daarmee deze dominee omdat ze in mijn ogen (of eigenlijk oren) haar werk niet goed doet. Ik denk: hoe kan iemand die zo goed kan zingen zo slecht praten? Weet ik veel, misschien zit er wel een lang, heftig en persoonlijk verhaal achter…..

Onlangs beschuldigde iemand mij dat ik wel de splinter zag in haar oog, maar niet de balk in mijn eigen. Wellicht heeft ze gelijk. Ik ga nog eens op zelfonderzoek. En kom er ongetwijfeld nog eens op terug.

Postlude:

bed moet in mijn geval natuurlijk hangmat zijn 😉

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s