O, Jezus als ik U aanschouw

tekst: Titus Brandsma Muziek: Ton van de Sande
piano en zang: Rachel Vroom

O Jezus als ik U aanschouw

dan leeft weer dat ik van U houd

en dat ook Uw Hart mij bemint

en wel als Uw bijzond’re vrind.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed

ach, alle lijden is mij goed

omdat ik daardoor U gelijk

en dit de weg is naar Uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed

omdat ik het geen leed meer weet

maar ’t alleruitverkorenst lot

dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij nu maar stil alleen

het kil en koud zijn om mij heen

en laat geen mensen bij mij toe

’t alleen zijn wordt ik hier niet moe.

O Jezus als ik U aanschouw

dan leeft weer dat ik van U houd

en dat ook Uw Hart mij bemint

en wel als Uw bijzpnd’re vrind.

Want gij, O Jezus, zijt bij mij

ik was U nimmer zoo nabij.

Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet

Uw bijzijn maakt mij alles goed…