Pater Pio, paus Franciscus en dominee Visser

Gebed tot God onze Vader op voorspraak van de heilige pater Pio.

Heer God en onze Vader, van harte danken wij U voor het grote voorrecht, waarmee Gij Uw genegenheid hebt getoond voor pater Pio. Op wonderbare wijze hebt Gij hem laten delen in het lijden van Uw Zoon Jezus Christus. In Uw grote liefde hebt Gij door hem vele mensen bevrijd van zonde, pijn, lijden en kwaad.

Mogen wij zoals pater Pio ook Uw verlossende aanwezigheid ervaren, wanneer wij gelovig en bewust de Eucharistie en het sacrament van verzoening ontvangen.

Versterk ons diepste verlangen om goed en hartelijk te zijn voor elkaar. Help ons om allen die hun geloof door omstandigheden zijn verloren liefdevol en correct nabij te zijn, zodat ze mede daardoor hun geloof terugvinden.

Maak van ons biddende mensen.

Laat onze liefde tot U groeien. Sta ons bij in elke nood en geef ons grote mildheid voor arme en zieke medemensen. Op voorspraak van de heilige pater Pio bidden wij om verhoring van onze persoonlijke intenties.

God, schenk ons moed om op de Blijde Boodschap die Uw Zoon Jezus ons bracht, ‘ja’ te zeggen naar het voorbeeld van Moeder Maria. Geef dat wij leven tot meerdere eer en glorie van U (AMDG) die onze God en Vader zijt en leeft in alle eeuwigheid. Amen

Pater Pio .

Zelfs in de msm is het inmiddels naar buiten gekomen dat de farmaceutische industrie stamcellen gebruikt van foetussen. Er wordt gezegd dat het cellen zijn van geaborteerde foetussen, maar er wordt ook beweerd dat de cellen geoogst moeten worden van levende cellen en dat de foetussen dus nog in leven zijn terwijl ze aan stukjes worden gesneden. Zelfs als maar de helft van wat wordt beweerd waar is, is het te verschrikkelijk voor woorden! Zelf ben ik ervan overtuigd dat een kind vanaf de bevruchting een leven is dat beschermd en bewaard en verzorgd dient te worden, maar zelfs als je een fanatiek voorstander bent van (de mogelijkheid tot) abortus lijkt dit me toch een stap te ver. En nu wil het geval dat paus Franciscus, de leider van de RK-kerk, degene naar wie wij katholieken zouden moeten kijken voor moreel kompas en levenswijsheid, deze zogenaamde leider beweert dat het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen gerechtvaardigd is wanneer het een leven van een (volwassen) mens kan redden. Afgezien van of bedoelde medicijnen daadwerkelijk levens redden, kan ik het hier toch echt niet mee eens zijn. Ik denk dat als een vrouw kiest voor abortus (en hoewel ik tegen abortus ben, ben ik wel pro-choice; ik vind dat iedere vrouw dat met haar eigen geweten moet uitvechten en dat niemand dan misschien de vader daar iets over te zeggen heeft) dat die keuze al moeilijk genoeg is en dat er een groot en vaak stil verdriet is en dat geen enkele vrouw zo onverschillig is dat dit haar niks doet. Er gaan nog meer negatieve verhalen over deze paus de ronde, zoals je in deze video kunt zien/horen: https://dissident.one/2021/10/14/21094/

 Het is volkomen redelijk om aan te nemen dat de foetale cellijn HEK 293, die gebruikt wordt voor het testen van het COVID-vaccin, oorspronkelijk, in 1972, werd geproduceerd door de moord op een zuigeling.  Weigering om een COVID-vaccin te nemen op grond van geweten en godsdienst is meer dan gerechtvaardigd. Gezien het gewicht van de indirecte bewijzen, zou ik zeggen dat voor alle gelovige mensen weigering essentieel is. Lees hier meer over het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen in de farmaceutische industrie: https://www.frontnieuws.com/nieuw-bewijs-voor-kindermoord-bij-het-creeren-van-de-foetale-cellijn-die-is-gebruikt-voor-het-testen-van-het-covid-vaccin/

Andere geestelijke leiders hebben een andere boodschap. Bijvoorbeeld dominee Visser. Zijn preek van afgelopen Zondag is inmiddels viraal gegaan en naar ik denk terecht. Je kunt het hier bekijken: https://youtu.be/se7Pf_NFBF0

En komen er ook steeds meer geluiden uit de medische wereld die kritische noten zetten bij de verplichtte medicinering van de samenleving: https://dissident.one/2021/10/14/21094/ Gelukkig maar. Er is nog hoop! Deze is ook erg belangrijk: https://www.frontnieuws.com/uitvinder-van-de-mrna-vaccintechnologie-robert-malone-15-redenen-waarom-massavaccinatie-een-heel-slecht-idee-is/