psalm 130 De profundis clamavi

Een bedevaartslied.

Uit de diepten roep ik tot U, o Here .

Here, hoor naar mijn stem;

laten uw oren opmerkende zijn

op mijn luide smekingen.

Als Gij, Here , de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,

Here, wie zal bestaan?

Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

Ik verwacht de Here , mijn ziel verwacht

en ik hoop op zijn woord;

mijn ziel wacht op de Here,

meer dan wachters op de morgen,

wachters op de morgen.

Israël hope op de Here ,

want bij de Here is goedertierenheid,

bij Hem is veel verlossing;

Hij zelf zal Israël verlossen

van al zijn ongerechtigheden.


Psalmen 130:1‭-‬8 NBG51

=====================

Latijnse tekst (vulgaat):

De profundis clamavi ad te Domine
Domine exaudi vocem meam fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae
si iniquitates observabis Domine Domine quis sustinebit
quia apud te propitiatio est propter legem tuam sustinui te Domine sustinuit anima mea in verbum eius
speravit anima mea in Domino
a custodia matutina usque ad noctem speret Israhel in Domino
quia apud Dominum misericordia et copiosa apud eum redemptio
et ipse redimet Israhel ex omnibus iniquitatibus eius.

========================================

Vertaling van Guido Gezelle

Uit de diepte roep ik, Heere,
Hoort, ik bidde U, naer myn stem!

Wilt Uw oor te mywaerd keeren
Die om bystand roepend bem!

Sloegt gy al myn zonden gade,
Heer! wie zou niet ondergaen?

Neen! by U, dáer is genade
Heere, uw spreken houdt my staen!

Staende blyve ik op uw spreken
En ik hope in U, o Heer!

Van het eerste morgendbreken,
Tot des avonds wederkeer.

Want by U is medelyden,
Is verzachting des gekwels,

Grooter als het wederstryden
En de boosheid Israëlls.

Heere, op dat hun ruste en vrede,
Zy gegeven, bidden wy:

End’ hun, in alle eeuwigheden,
’t Hemelsch licht geschonken zy!