Door uw standvastigheid zult gij uw ziel behouden

Toen sommigen van de tempel zeiden, dat hij versierd was met prachtige stenen en geschenken, sprak Hij: Er zullen dagen komen, dat van al wat ge daar ziet, geen steen op de andere zal blijven, maar alles zal worden verwoest. Ze vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat gebeuren, en wat zal het teken zijn, dat het op handen is? Hij sprak: Past op, dat gij u niet laat misleiden! Want velen zullen met mijn Naam optreden, en zeggen: Ik ben het; en de tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. En wanneer gij hoort van oorlogen en omwentelingen, schrikt er niet van; want eerst moet dit alles gebeuren, en ook dan nog komt het einde niet dadelijk. Toen zeide Hij hun: Volk zal opstaan tegen volk, en rijk tegen rijk; en er zullen geweldige aardbevingen zijn, en pest en hongersnood op verschillende plaatsen; verschrikkingen zullen er komen, en grote tekenen aan de hemel. Maar eer dit alles geschiedt, zal men de hand aan u slaan en u vervolgen; u in synagogen en kerkers brengen, u slepen voor koningen en landvoogden terwille van mijn Naam. Dat zal u overkomen, omdat gij getuigenis afleggen moet. Neemt dan bij uzelf het besluit, er niet bezorgd voor te zijn, hoe gij u verdedigen zult. Want Ik zal u een taal en wijsheid geven, die geen uwer tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Gij zult overgeleverd worden door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden; sommigen van u zal men doden. En gij zult gehaat zijn bij allen terwille van mijn Naam; maar geen haar op uw hoofd zal verloren gaan. Door uw standvastigheid zult gij uw ziel behouden. Lucas 21, 5-19

Het heeft er alle schijn van dat we in deze tijd zitten. Er heerst grote verdeeldheid onder de mensen. Er zijn overal revoluties en onderdrukkingen. Er staan overal mensen op tegen de gevestigde orde. En er zijn overal mensen die opstaan tégen de mensen die opstaan. De enige hoop die nog schijnt, is de terugkeer van onze Heer op aarde. Hij die zit aan de rechterhand van de Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Zo bidden we in de geloofsbelijdenis.

Catharina van Siena (1347-1380, kerkleraar en patrones van Europa) schreef over deze lezing:

            God de Vader, bewogen door het vuur van zijn liefde, zond het Woord, zijn enige Zoon, die kwam als een wagen van vuur, de vlammen verspreidend van de onuitsprekelijke liefde en eeuwige barmhartigheid van de Vader, om ons de leer van de Waarheid te onderwijzen, en om ons de weg van de liefde tonend, die wij moeten volgen. Hij zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; wie door Mij gaat, gaat niet door de duisternis, maar komt tot het Licht” (vgl. Joh. 14,6; 8,12). En zo is het, want wie deze weg in waarheid volgt, ontvangt het leven van de genade en wandelt in het licht van het heilige geloof; en met dit licht komt hij tot het eeuwig zien van God.
            Er zijn velen die willen weggaan en die Hem niet volgen; zij willen wandelen zonder gids, niet achter Hem, om een nieuwe weg in te slaan, en ze willen God dienen en deugd verwerven zonder vermoeidheid; maar zij vergissen zich, want Hij is de Weg. Dezen zijn niet sterk en volhardend. Zij verzwakken en op het ogenblik van de strijd werpen zij hun wapens neer, de wapens van het nederig en onophoudelijk gebed, van de vurige liefde, het zwaard van de wil waarmee men zich verdedigt en dat twee kanten heeft, de haat tegen de ondeugd en de liefde voor de deugd. Zij verkrijgen geen heerlijkheid, maar schande en verwarring, omdat zij de leer van het Woord niet volgen, maar daarvan afwijken, omdat zij een andere weg willen gaan dan de Zijne.
            Daarom moeten wij Hem trouw zijn en Hem in waarheid liefhebben, niet uit vrees voor de straf van hen die niet liefhebben, noch voor het nut en het genot die de ziel in de liefde vindt, maar alleen omdat het soevereine Goede het waard is om bemind te worden. Zo heeft Hij ons de Weg onderwezen en ons de leer van nederigheid, gehoorzaamheid, geduld, kracht en volharding gegeven.
het hoofd van Catharina zoals tentoongesteld in de kerk Santa Maria sopra Minerva in Rome.

Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hem moeten we navolgen, Zijn voorbeeld moeten we leven, in Zijn voetstap moeten we stappen.

Ik heb een orgelleerling (9 jaar oud) die thuishoort in de gereformeerde gemeente. In die kerk zingen ze alleen psalmen en alleen op hele noten; niet-ritmische psalmen. Het is best ingewikkeld om hem te leren wat ritme is, maar dat even terzijde. Ik vroeg deze leerling of hij wel een kerstlied wilde instuderen. Om misverstand te voorkomen liet ik hem zelf een lied meebrengen. Hij kwam met een kerstlied op een melodie die ik kende met een andere tekst. Het is in de muziek en in de kerkmuziek zéker heel gebruikelijk om bekende en geliefde melodieën te voorzien van een andere tekst. In de volksmond wordt dat wel een TanteBetje of een ABCtje genoemd; de officiële term is contrafact. Thuisgekomen zocht ik meteen het betreffende lied op in mijn liedboek en nu gebruik ik het alweer een aantal dagen als openingslied voor mijn morgengebed. Ik vind het een zeer troostende tekst van Johann Andreas Böhringer (1834-1911). Helaas is het de enige tekst van zijn hand in het liedboek (no. 470) en er is verder ook niet zoveel over (of van) hem te vinden, maar deze tekst wil ik u toch niet onthouden.

Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God, Hij blijft aan mijn zij in t wisselend lot. Moog ’t hart soms ook beven in ’t heetst van de strijd, Zijn liefd’ en ontferming getroosten altijd. Verleid door het kwaad dat mij steeds belaagt, gevallen in schuld, door wroeging geplaagd, vertrouw ik slechts Hem die mij leidt door Zijn Geest, mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest. Als God mij vertroost, is ’t kruis niet te zwaar, dan ken ik geen vrees in ’t bangste gevaar, dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. Ik roem in Mijn God, ik juich in Zijn trouw, de rots mijner ziel waar ‘k eeuwig op bouw. Ik zal Hem nog prijzen in ‘;t uur van mijn dood, dan nog rijst mijn loflied: Zijn goedheid is groot!

Catharina van Siena

En dan is er die lezing uit Romeinen die vaak aangehaald wordt in het brevier die mij veel vertroosting en leidraad geeft:

Bovendien, gij weet, dat het tijd is, en dat het uur is geslagen, om op te staan uit de slaap; want thans is het heil ons meer nabij, dan toen we het geloof hebben omhelsd. De nacht is ver gevorderd, de dag breekt aan. Laat ons dus afleggen de werken der duisternis, en ons omgorden met de wapenen van het licht. Laat ons dus onberispelijk leven, zoals we dit doen op klaarlichte dag; niet in brasserij en dronkenschap, niet in ontucht en losbandigheid, niet in twist en ijverzucht. Maar omkleedt u met den Heer Jesus Christus, en vertroetelt het vlees niet tot begeerlijkheid. Rom. 13, 11-14

En dan zijn er altijd nog de psalmen. Psalmen zijn altijd goed, brengen altijd verlichting en troost. Vandaag psalm 13: Voor muziekbegeleiding. Een psalm van David. Hoe lang nog, Jahweh, zult Gij me blijven vergeten, Hoe lang nog voor mij uw aanschijn verbergen? Hoe lang draag ik wee in mijn ziel, altijd kommer in mijn hart; Hoe lang zal de vijand nog over mij juichen! Zie op mij neer; verhoor mij, Jahweh, mijn God! Straal glans in mijn ogen, opdat ik niet wegslaap in de dood, En mijn vijand niet zegt: “Ik heb hem er onder”, Mijn tegenstanders niet juichen over mijn wankelen. Ik blijf op uw goedheid vertrouwen, Mijn hart zal jubelen over uw hulp; Ik zal zingen ter ere van Jahweh, Omdat Hij goed voor mij is!

Dan nog klinkt mijn loflied: Uw goedheid is groot!

2 gedachten over “Door uw standvastigheid zult gij uw ziel behouden

  1. Dat vertrouwen, dat herken ik wel. Ik ervaar dat in het lied Eens als de bazuinen klinken; ‘Rest ons niets meer dan te zingen, Heer dan is uw pleit beslecht.’ Dus, als het einde der tijden daar is, als alles om ons heen in elkaar dondert, dan nóg, dan juíst maken we muziek en klinkt ons loflied.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s