zie, zien, gezien worden

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes, zijn broer, alleen met Zich mee, en bracht ze op een hoge berg. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; zijn aanschijn schitterde als de zon, en zijn klederen werden wit als sneeuw. Zie, Moses en Elias verschenen hun, en spraken met Hem. Toen nam Petrus het woord, en zeide: Heer, het is ons goed, hier te zijn; zo Gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan: één voor U, één voor Moses, en één voor Elias. Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem sprak uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb; luistert naar Hem. Toen de leerlingen dit hoorden, vielen ze op hun aangezicht neer, en werden zeer bevreesd. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte ze aan, en sprak: Staat op, en vreest niet. Toen ze nu de ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Mat.17, 1-8

Vandaag staat de prachtige lezing van de transfiguratie, dat gedoe op die berg zoals Henk altijd zegt 😉 op het rooster. Jezus neemt drie apostelen mee de berg op om getuige te zijn van Zijn gedaanteverandering. Hij wil hen laten zien wie Hij werkelijk is; Zijn goddelijke natuur openbaren.

Eigenlijk best raar dat Jezus blijkbaar ook verschillende kanten van zichzelf liet zien. Ik ga er tenminste van uit dat déze Jezus, schitterend als de zon, de échte Jezus is. En misschien sla ik daarmee ook de plank volledig mis; want zijn niet alle gezichten die we laten zien onze échte gezichten? Ik weet dat ik heel veel verschillende kanten heb. Ik ken mezelf nauwelijks. Ik verbaas mezelf regelmatig. En even vaak weet ik niet precies hoe ik me voel of hoe ik ergens over denk….en vrees ik het oordeel van de ander. Ik houd vaak mijn eigen gedachte binnen omdat ik de ander niet voor het hoofd wil stoten. Ik sta vrij stevig in mijn eigen zijn, denk ik, en toch voel ik mij vaak geremd door wat de ander er van zou kunnen denken; pas in relatie tot de ander leren we onszelf kennen of durven we pas onszelf te zíen.

Petrus de Eerbiedwaardige, abt van Cluny (1092-1156) schreef hierover: Wat is er verwonderlijk aan dat het gelaat van Jezus als een zon werd, daar Hij Zelf de zon was? Hij was de zon, maar verborgen achter een wolk. Nu verwijdert de wolk zich en straalt Hij voor een ogenblik. Wat is deze wolk die verdwijnt? Het is niet het lichaam op zich, maar de zwakheid van het vlees dat voor een ogenblik verdwijnt. Oftewel, ik kan me wel verstoppen achter een masker, maar de werkelijkheid veranderd daardoor niet. Jezus laat zijn menselijk gezicht zien aan de mensen om hem heen en toch zien ze Zijn goddelijke natuur daar door heen. Zeker, het waren de drie leerlingen die de transfiguratie werkelijk hebben gezien maar zien niet alle volgelingen, alle discipelen, alle Christenen Zijn goddelijke natuur door Zijn mens-zijn heen schijnen?! Hoe kan het anders bestaan dat we ruim 2000 jaar na dato nog steeds over Hem praten? Hij is niet alleen gezien, Hij is ook herkend. Petrus de eerbiedwaardige noemt deze vermomming ‘door vlees gesluierd’ De door dit vlees gesluierde zon is niet “die opgaat over goede en slechte mensen” (Mt 5,45), maar “de Zon der gerechtigheid” (Mal 3, 20) die alleen opgaat voor hen die God vrezen. Gewoonlijk gesluierd door de wolk van het vlees, straalt dit “Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt” (Joh 1,9) vandaag volop. Vandaag verheerlijkt ze hetzelfde vlees; zij toont het vergoddelijkt aan de apostelen, opdat de apostelen het aan de wereld openbaren. *einde citaat*

icoon van de Gedaanteverandering van de Heer (Thaboricoon),
Kerk van de H.Transfiguratie in Pereslavl door Theodoor de Griek, ca. 1403

Lees meer over Petrus Venerabilis (=de Eerbiedwaardige) hier: https://ppsimons.com/2018/08/27/petrus-venerabilis/

Ik voel me vaak niet of over het hoofd gezien. Maar dat kan ook komen omdat ik veel positieve aandacht nodig heb 😀 En dat heeft dan weer te maken niet alleen met mijn bescheiden en introverte natuur, maar zeker ook met een zekere onzekerheid. Aan de andere kant ben ik dan wel weer zo dat ik mijn eigen plan trek, mijn eigen beslissingen neem en me niet of nauwelijks laat beïnvloeden. Ook hier meer dan één kant dus, alles en iedereen heeft meerdere gezichten… Er zijn maar weinig mensen in wiens buurt ik me volledig mezelf voel, maar de transfiguratie leert mij dat het ook niet belangrijk is dat iedereen je innerlijkste zelf ziet. Als er een paar mensen zijn die werkelijk open naar je kijken en je herkennen ook al straal je licht van binnen uit, dat is voldoende. De rest van de mensheid mag naar de buitenkant kijken en daarvan vinden wat ze willen. Misschien zijn er sommige die innerlijke schoonheid zien door de buitenkant heen, net als bij Jezus.

God ziet alles.

God ziet alles en is altijd overal. Dit wordt vaak geuit als dreigement. En natuurlijk als je iets doet wat niet door de beugel kan (en je weet dat zelf ook heus wel!) dan is het fijn te denken dat in ieder geval NIEMAND het heeft gezien. Dat God alles ziet gooit dan mooi roet in het eten. Ik heb het altijd al een enorme troost en opluchting ervaren dat God alles ziet. Er is tenminste Één die mij ziet zoals ik ben, voor wie ik me niet beter hoef voor te doen dan ik me voel, voor wie ik niks hoef te verbergen, wie ik niks hoef uit te leggen. En die ondanks alles gewoon van me houdt en mij bewaart in de palm van Zijn hand. Mijn geloof in God en Zijn voortdurende goedheid geeft mij iedere dag kracht weer iets te verzinnen en tegen de stroom in te zwemmen. Niet omdat ik per se tegendraads wil zijn, maar omdat ik nu eenmaal die kant op wil. Mensen vragen weleens waarom ik altijd de moeilijke weg kies. Ik vraag me dan altijd af waarom ze er van uit gaan dat ik meer dan één weg zie?

Het geloof, of beter gezegd MIJN geloof geeft me de kracht door te modderen in dit ondermaanse. Het lied voor vandaag: https://youtu.be/gGtvZ02KmSc

Geloof is een stok om op te leunen, niet om mee te slaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s