Dinsdag=half-Zondag

     Deze wereld is heel goed, zoals het gemaakt is en zoals wij het zien, omdat God het zo wil: niemand zou daar aan kunnen twijfelen. Als de schepping wanordelijk was, als het universum toevallig evolueerde, dan zou men deze stelling in twijfel kunnen trekken. Maar aangezien de wereld met wijsheid en wetenschap gemaakt is, op een beredeneerde en logische manier, aangezien de wereld versierd is met alle schoonheid, is het nodig dat degene die daar in voorgaat en die het heeft georganiseerd, niemand anders is dan het Woord van God, zijn Logos.

De kerk maakt in uw dagen barre tijden door. Dat is erg. Want de boodschap van de kerk biedt veel mensen houvast in het leven. Als nu de ambtsdragers onbetrouwbaar blijken, zouden goede gelovigen wellicht ook aan de betrouwbaarheid van de boodschap kunnen gaan twijfelen.

Daar kunnen mensen zich aan vasthouden. Jezus’ liefde was Gods liefde. Sindsdien mogen wij zeggen: onze liefde, mijn en uw liefde, is een afstraling van Gods liefde. Die staan niet los van elkaar, nee, ze zijn in wezen gelijk. Liefde is het geheim van het leven. Onze goedheid is een afstraling van Gods goedheid. Die zijn in wezen gelijk. Goedheid is het geheim van het leven. Dat is Jezus komen laten zien. Vertrouw daarop. Hou daar aan vast. Laat dat je niet afnemen. Ook niet, als ambtsdragers of hun aanklagers dat geheim verraden.

h. Athanasius (295-373) bisschop van Alexandrië en kerkleraar Lees meer over deze heilige hier: https://heiligen.net/heiligen/05/02/05-02-0373-athanasius.php

De wereld is heel goed zoals God geschapen heeft….alles is liefde. Alles in liefde.

Helaas denken mensen er soms (vaak) anders over….gunnen elkaar het licht niet in elkaars ogen, zijn jaloers, hebzuchtig of vol wrok. Oordelen over elkaar en veroordelen elkaar en verzinnen belachelijke regels om andere mensen te onderdrukken of zichzelf te overtuigen van hun superioriteit. Terwijl in Gods ogen ieder gelijk is; God houdt van ieder van ons evenveel en toch van ieder van ons op geheel eigen wijze. We hebben het over God, hè?! Voor Hem is niets onmogelijk!

Afgelopen Zondag had de dominee het over de lezing uit Genesis over de derde scheppingsdag. Hij had die lezing zelf uitgekozen, zo vertelde hij in zijn preek (die hij niet “preek” maar “luisteroefening” noemde…) en hij had daar ook een speciale bedoeling mee.

Daarna zei God: ‘Laat het water onder de hemel samenstromen in zeeën en het droge land zichtbaar worden.’ En dat gebeurde. God noemde het droge land ‘aarde’ en het samengestroomde water ‘zeeën’. God zag dat het goed was. En God zei: ‘Laten er allerlei gewassen, zaaddragende planten en vruchtbomen met zaad in hun vruchten op aarde groeien. De zaden zullen steeds weer planten en bomen voortbrengen.’ Dat gebeurde en ook nu was het goed, zag God. Het werd avond en weer morgen: de derde dag. Gen.1, 9-13

In deze lezing, op deze scheppingsdag zegt God maar liefst twee keer dat Hij zag dat het goed was. Hij had een topdag, zeg maar. Het scheiden van water en land en het scheppen van planten en bomen was blijkbaar te doen op één dag. De dag ervoor had Hij hemel en aarde gescheiden en de dag erna zou Hij sterren, maan en zon aan de hemel zetten. De derde scheppingsdag was zeker een rustig dagje tussendoor.

In de Joodse traditie wordt elke dinsdag de derde scheppingsdag herdacht, gevierd. De dominee spoorde ons aan hetzelfde te doen. Wanneer we elke dinsdag denken aan het wonder van de schepping en in dankbaarheid gedenken dat we mogen wonen in deze prachtige wereld dan maken we van de dinsdag ook een soort Zondag. Een halve rustdag, een dag om stil te staan bij de wonderen van de wereld en even te stoppen met rennen om om ons heen te kijken en niet alleen de wereld, maar ook elkaar te zien.

Natuurlijk is alleen het tonen van dankbaarheid niet genoeg! We kunnen niet altijd stil staan. Het is ook de bedoeling dat wij voor deze wereld zorgen; we hebben rentmeesterschap gekregen. Vele, vele jaren, misschien zelfs eeuwen, heeft de mens dit uitgelegd als zijnde de baas. De mens is de kroon van de schepping, de baas van de wereld en mag doen en laten wat hij wil. Dat dit geleidt heeft tot een bijna totale destructie van Gods wonderbaarlijke schepping is nu overal duidelijk zichtbaar. Het lijkt me tijd dat de mens zich realiseert dat hij niet God is en nederig en dankbaar zich inzet de wereld te maken tot het paradijs dat God voor ogen had. Hiervoor moeten we alle verschillen naast ons neer leggen en ieder levend wezen in onze armen en harten sluiten. Natuurlijk hoef je niet opeens superaardig te zijn tegen je schoonmoeder 😉 , als je haar maar de ruimte gunt en geeft zichzelf te zijn.

Tot slot ook liefde tonen voor de niet-menselijke dieren en dingen in de schepping. Alle dieren zijn onze broeders en zusters, onze medeschepselen. Ook zij zijn gewild en geliefd bij God. Het is niet aan ons om over hun leven en dood te beslissen, evenmin als het aan ons is te beslissen over leven en dood van onze medemens. Het is niet aan ons om te zeggen wie of wat beter is, de één houdt van het strand, de ander van de bossen. Het mag er allemaal zijn. Dus wees vandaag eens onverwacht aardig tegen een vreemde. Of doe onzichtbaar een goede daad. Het is dinsdag; laten we in herinnering aan de derde scheppingsdag de schoonheid van onze wereld en de liefde van God vieren en gedenken. Laten we van elke dinsdag een soort half-Zondag maken en de dag niet volproppen met gedoe en werk, maar even rustig te tijd nemen om te zijn. Dit kan helpen: https://youtu.be/BHACKCNDMW8

Whitehaven Beach

De reden waarom dit Woord van God tot bij de schepselen gekomen is, is werkelijk bewonderenswaardig. (…) De natuur van de geschapen wezens is voorbijgaand, zwak, sterfelijk; maar aangezien de God van het universum van nature goed en uitmuntend is, heeft Hij de mensen lief. (…) Ziende dat de geschapen natuur van zichzelf voorbijgaat en oplost, heeft God, om dat te voorkomen en opdat het universum niet terugkeert naar niets, haar niet overgelaten aan de bewegingen van haar eigen natuur. In zijn goedheid, door zijn Woord, heerst Hij en handhaaft Hij de hele schepping. (…) Ze ondergaat dus niet het lot dat het hare zou zijn als het Woord haar niet zou bewaren, dat wil zeggen, de vernieting. “Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, het zichtbare en onzichtbare.  h. Athanasius (295-373) bisschop van Alexandrië en kerkleraar

Neem elke dag tien minuten de tijd voor gebed of meditatie. Tenzij je het heel druk hebt…… bid of mediteer dan een uur!

P.S. De lezing en overweging in de gebedsapp BiddenOnderweg van vandaag sluit goed aan: https://biddenonderweg.org/speler/gebed/2021-09-07

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s