Maria

Akathistos van de heilige Moeder Gods
Toen de Magiërs de tot God snellende ster aanschouwden, volgden zij als een baken diens lichtende glans. Zij zochten te komen tot een machtige Koning, maar vol vreugde vonden zij Hem die ongenaakbaar is, zij riepen tot de Gezegende:
Verheug U, Moeder van de Ster zonder avond.
Verheug U, dageraad van de mystieke Dag.
Verheug U, die uitdooft de vuuroven der dwaling.
Verheug U, die in ons het mysterie der Drie-eenheid ontsteekt.
Verheug U, die de onmenselijke tiran doet onttronen.
Verheug U, brengster van Christus, de menslievende Heer.
Verheug U, die ons bevrijdt van de afgoderij der barbaren.
Verheug U, die ons redt uit het werk van verderf.
Verheug U, die de vuuraanbidding beëindigt.
Verheug U, die ons vrijmaakt van brandende lust.
Verheug U, gids der gelovige zelfzucht.
Verheug U, vreugd van heel het mensengeslacht.
Verheug U, ongehuwde Bruid….
Voor Simeon overging uit deze wereld van de leugen naar de eeuwigheid, lag Gij in zijn hand als een Kind. Maar hij erkende U als de God der volmaaktheid, vol bewondering over de wijsheid van Uw heilseconomie, terwijl hij uitriep : Alleluja, Alleluja, Alleluja ! …
Met heel Zijn Wezen is Hij bij ons beneden, tegelijk geheel boven als het Goddelijk Woord.
God daalt omlaag, maar zonder verplaatsing; wordt Kind uit een Maagd die Vrucht draagt door God, toen zij hoorde hoe tot haar gezegd werd:
Verheug U, ruimte die de bovenruimtelijke God omvat houdt.
Verheug U, die voor het eerbiedwaardig Mysterie wordt tot een poort.
Verheug U, door ongelovigen gezien als een fabel.
Verheug U, der gelovigen allerzekerste roem.
Verheug U, heilig voertuig van Die op de Cherubim zetelt.
Verheug U, heerlijk verblijf van Die boven de Serafim troont.
Verheug U, die de tegendelen tot eenheid terugbrengt.
Verheug U, die maagdelijkheid aan moederschap paart.
Verheug U, door wie de oude zonde gedelgd is.
Verheug U, door wie het Paradijs weer wordt opengesteld.
Verheug U, sleutel tot het Rijk van de Christus.
Verheug U, verwachting van het eeuwige goed.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
Vol verbazing aanschouwden de Engelen het heerlijke werk toen Gij mens werd, want zij zagen hoe de ontoegankelijke God, als Mens toegankelijk werd voor ons allen, terwijl Hij temidden van ons heeft geleefd en ons allen hoort roepen: Alleluja, Alleluja,Alleluja !

Deze litanie komt uit de byzantijnse liturgie en wordt al sinds de 7e eeuw hartstochtelijk gebeden en gezongen.

Maria, Moeder Gods van het Teken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s