Johannes

Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en honing van wilde bijen. ‘Na mij,’ riep hij, ‘komt er Iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.’ Marcus 1, 6-8

Johannes de Doper

Johannes de Doper is een zeer belangrijk figuur. Niet alleen toen, maar zeker ook nu! Als het leven van Jezus een film was, zou er op de aftiteling voor Johannes’ naam also starring staan. Johannes, geboren bij een vrouw die weliswaar geen maagd was (ze was immers getrouwd met Zacharias) maar ook geen moeder. Zij stond bekend als onvruchtbaar en toch heeft het God behaagd haar Johannes te schenken. Het ging niet zonder slag of stoot; Zacharias heeft negen maanden lang geen woord kunnen zeggen en toen ze de baby Johannes wilde noemen, kregen ze haast ruzie met de buren omdat Johannes in de familie niet voorkwam. Dat was (en is voor sommige mensen nog steeds) een heel ding: familienamen en vernoemd worden enzo. Maar het ging me vandaag even over zijn opmerking dat hij het niet eens waard is Jezus’ sandalen los te maken. Dat klinkt misschien nederig en waarschijnlijk heeft Johannes het ook zo bedoeld, maar hij gaat daarmee voorbij aan zijn eigen waarde. Nederigheid wil niet zeggen je kleiner maken dan je bent, maar je plaats weten. Johannes weet misschien niet ten volle hoe belangrijk hij is en zal zijn in de geschiedenis, maar hij heeft er ongetwijfeld enig vermoeden van. Hij weet en begrijpt de rol van Jezus dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij zijn eigen rol in het verhaal niet kent en begrijpt. Nogmaals, niet ten volle maar hij zal er nochtans enig vermoeden van hebben gehad.

En voor Jezus hoef je je niet minder voor te doen dan je bent. Niet meer ook trouwens. Hij kent je en kijkt regelrecht in je hart. Je hoeft (en kunt) voor Hem geen verstoppertje spelen. En dat is ook niet nodig, want Hij weet, Hij ziet en Hij vergeeft. Ervan uitgaande natuurlijk dat berouw oprecht is en na de zonde komt. Hij heeft immers gezegd, zo staat geschreven:

Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Mat. 9, 12-13

Bovendien zegt Hij het nogmaals tijdens de Bergrede:

Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester. Lucas 6, 40 Oftewel het is de bedoeling dat je als leerling leert, kijkt, volgt, probeert te begrijpen en dan de meester overtreffen of minstens evenaren. In het geval Jezus de leraar is, is overtreffen wellicht teveel gevraagd maar evenaren kan toch een streven zijn. Ik ben altijd heel blij wanneer een leerling een stuk beter begrijpt en beter kan spelen dan ik! Voor een leraar geen groter compliment.

Immers, er is geen goede boom, die slechte vrucht voortbrengt, noch ook een slechte boom, die goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Lucas 6, 43-45

Je mag het ook karma noemen, dat maakt mij niet uit. Wie goed doet, goed ontmoet, dat is het belangrijkste punt. Doe goed om het goede te doen en niet omdat je er wellicht voor beloond zal worden.

Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en boze. Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden. Lucas 6, 35-38

Johannes de Doper

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s