Maria. Alweer.

Het is vandaag 1 januari. Traditioneel wordt deze dag aan de heilige Maagd toegewijd. Ik vind dat mooi. Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe Moeder. Bij Maria ging de vreugde van het moederschap samen met ongerepte maagdelijkheid. Het nieuwe jaar begint ook maagdelijk en ongerept. Er kan nog van alles gebeuren, alles ligt nog open. Er wordt ons een nieuw begin gegund, een schone lei gegeven. We mogen er op vertrouwen dat God altijd en voortdurend ons verschoond, maar op deze eerste dag van het nieuwe jaar kunnen we dat allemaal heel dichtbij voelen en ervaren.

Misschien heb je gister teveel gedronken of op andere wijze gefeest. Hier in huis lag iedereen te slapen om 23.00, zoals gebruikelijk. Behalve ik natuurlijk want ik lag wakker van het vuurwerk dat mij weerhield van buiten slapen.

Toen de engelen weer naar de hemel waren gevaren, spraken de herders tot elkander: Laten we naar Bethlehem gaan, om te zien wat er gebeurd is, en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze snelden er heen, en vonden Maria en Josef met het Kindje, dat in de kribbe lag. Toen ze Het zagen, verhaalden ze, wat hun over dit Kind was gezegd. Allen, die het hoorden, stonden verbaasd over het verhaal van de herders; maar Maria bewaarde dit alles in haar hart, en overwoog het bij zichzelf. Nu keerden de herders weer terug; ze loofden God, en zongen Hem lof, om al wat ze hadden gehoord en gezien, juist zoals het hun was gezegd. Lucas 2, 15-20

Maria, Moeder Gods

Wees de bewaker van mijn leven, o Maria!

O Maria, onbevlekte Maagd,
zuiver kristal voor mijn hart,
U bent mijn kracht, o machtig anker,
U bent het schild en de verdediging van het zwakke hart.
O Maria, U bent zuiver en onovertroffen,
Maagd en Moeder tegelijk,
U bent mooi als de zon, U bent zonder smet,
niets is te vergelijken met het beeld van Uw ziel.
Uw schoonheid bekoorde zo de ogen van de Heilige Drievuldigheid,
dat Hij neerdaalde uit de Hemel, de eeuwige Troon verlatend,
en bekleedde het lichaam en bloed dat voortkwam uit Uw hart,
negen maanden verstopt in het hart van een Maagd.
O Moeder, Maagd, niemand zal
die oneindige God die mens werd, verwekken,
het is alleen vanwege Zijn liefde en ondoorgrondelijke barmhartigheid,
door U, Moeder, is het ons gegeven eeuwig met Hem te leven.
O Maria, Maagdelijke Moeder en Poort naar de Hemel
door U is de redding tot ons gekomen,
door Uw handen vloeit elke genade naar ons toe,
alleen een trouwe navolging van U zal mij heiligen.
O Maria, Maagd, de mooiste der Lelies,
Uw hart was voor Jezus het eerste tabernakel op aarde.
Het is omdat Uw nederigheid het diepst was
dat Gij verheven zijt boven de engelenkoren en de heiligen.
O Maria, mijn lieve moeder,
ik geef U mijn ziel, mijn lichaam en mijn arme hart,
wees de bewaker van mijn leven,
en vooral in het uur van de dood, in de laatste strijd.
gebed van de heilige Faustina Kowalska (1905-1938)

Lees meer over Faustina Kowalska hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Faustina_Kowalska en lees alles ván Faustina Kowalska hier: https://dagboekzusterfaustina.com/ Faustina werd geboren in een arm Pools gezin en ze heeft veel geleden voor ze ergens aangenomen werd om religieus te worden. De congregatie van de Lieve Vrouwe van Barmhartigheid nam haar tenslotte op. Zij had vele visioenen en verspreidde de Goddelijke Barmhartigheid middels schilderingen en haar dagboek. Zij werd in 2000 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

Faustina is een afspiegeling van Maria op aarde. Omdat wij moeite hebben te geloven in het moederhart van Maria dat voor ons klopt in de hemel, stuurt God ons maagdelijke moeders die ons tot voorbeeld kunnen zijn en ons kunnen inspireren. Maar ook ons de moederliefde kunnen doen voelen. De liefde die zij ontvangen heeft van God kan zij als een doorgeefluik doorgeven aan ons, kleingelovigen. De (meeste) heilige vrouwen mogen wij als moeder aanvaarden en hun moederliefde ontvangen, allemaal naar voorbeeld van Maria.

Faustina Kowalska

Op 1 januari, de octaafdag van Kerst, is het passend en goed Maria om voorspraak te vragen. Maria onze Moeder bidt onophoudelijk voor ons. Zij is de Moeder Gods. Zij is de enige mens die in alle vormen God kent. Wij noemen Haar niet voor niets Dochter van God de Vader, Moeder van God de Zoon en Bruid van God de Geest. Zij is en zou altijd in iedere omstandigheid ons grote voorbeeld moeten zijn. Het is niet voor niets dat de duivel bang voor Haar is.

Naast meer aandacht voor de Geest, ga ik dit jaar ook meer aandacht hebben voor Maria. Dit is mijn goede voornemen 😉

Barmhartige God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij het eeuwig heil gebracht aan alle mensen. Laat zij voor ons ten beste spreken die uitverkoren werd om Moeder Gods te worden en het levenslicht te schenken aan de Heer van alle leven, Jezus Christus, Uw Zoon en onze Broeder. Die met U leeft en heerst nu en vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Maria, Moeder Gods

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s