Agnes

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.
2 Korinthiërs 1:3‭-‬7 NBG51

We vieren vandaag het leven van de heilige Agnes. Agnes stierf om en nabij 304 als dertienjarig meisje de marteldood omdat ze weigerde te trouwen. Ze wilde haar maagdelijkheid bewaren voor Christus. Ze werd eerst opgesloten in een bordeel en toen in brand gestoken, maar toen dat allemaal mislukte werd ze doorstoken met een zwaard. Ik vind het nogal wat. Het is al zo lang geleden en er zijn zoveel verhalen en legendes….wat is er precies en echt gebeurd? In de SantÁgnes fuori le Mura (St. Agnes buiten de muren) in Rome https://romanchurches.fandom.com/wiki/Sant%27Agnese_fuori_le_Mura is een marmeren reliëf met haar afbeelding dat stamt uit de 4e eeuw. Iets zal er dan toch wel waar zijn van het verhaal….of in ieder geval lijkt het een bewijs dat ze bestaan heeft.

st. Agnes, ze wordt vaak afgebeeld met een lam in haar armen als teken van haar onschuld.

Ik heb altijd een onbehaaglijk gevoel bij kindheiligen. Ik denk dat de meeste kinderen die jong sterven een zekere mate van heiligheid bezitten of uitstralen. Het is onnatuurlijk dat ouders hun kinderen moeten begraven. Het is niet meer dan logisch dat gestorven kinderen een speciale plaats krijgen in het gezin, en in de harten van de ouders/verzorgers en verdere familie. Blijkbaar zijn er kinderen die zoveel indruk achterlaten, hetzij tijdens hun (korte) leven hetzij door hun (martel)dood dat er geen andere optie is dan ze heilig te verklaren. Toch lijkt het een vrij arbitraire bezigheid, dat heilig verklaren en het accepteren van wonderen. (Men kan pas heilig verklaard worden als er meerdere wonderen hebben plaatsgevonden in naam of op voorspraak van…Het is een ingewikkeld proces waar maar weinige mensen inzage in krijgen) In Mexico bijvoorbeeld ligt het gemummificeerde lichaam van een meisje dat zich ruim 300 jaar geleden bekeerde tot het rooms-katholieke geloof en dezelfde dag dat ze haar eerste heilige communie deed, door haar vader werd omgebracht. Deze Inocentia is door de kerk niet heilig verklaard, terwijl er toch diverse meldingen zijn van wonderen in haar naam en de kerk waar haar lichaam ligt ook een bedevaartsoord is geworden. https://littlethings.com/lifestyle/santa-inocencia-blinks

Aan de andere kant zijn er vele Mariaverschijningen (geweest) die alleen door kinderen worden beschreven en ervaren. Wellicht kiest de heilige Maagd kinderen voor Haar boodschappen omdat die meer openstaan voor verschijningen, wonderen en boodschappen vanuit de hemel. Ik denk aan Bernadette Soubirous, die Maria zag in Lourdes.

Bernadette Soubirous

en ook aan de kinderen die Maria zagen bij Fatima. https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/pdf/Verhaal-over-de-drie-herderskinderen-in-Fatima.pdf

Deze verschijningen zijn niet alleen erkend door de kerk, de plaatsen zijn ook uitgegroeid tot enorme bedevaartsoorden waar jaarlijks vele, vele pelgrims komen. Terwijl het toch echt geen gegeven is dat volwassenen naar kinderen luisteren en hun verhalen serieus nemen. Waarom of hoe komt het dat deze kinderen wel werden geloofd en andere niet?

Ik vroeg aan Henk wat zijn gevoel was bij kindheiligen. Hij zei dat hij er geen mening over had: “ik heb er geen verstand van”, zei hij. Ik heb er ook geen verstand van, maar ik kan wel begrijpen dat de kerk soms brood ziet in een verhaal en soms niet. Zelf geloof ik stellig in verschijningen en in contact met de wereld achter de schaduw, maar ik ben te sceptisch van aard om alles lukraak te geloven. En misschien ook wel te cynisch om te geloven dat andere mensen (lees: de kerk) wel het verschil kan zien tussen fantasie en werkelijkheid, beter dan ik. Ach, wat maakt het ook allemaal uit? Het levert mooie verhalen, verdiept geloof en prachtige gebouwen op.

Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan 😀

Lieve groet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s