en de naaste als uzelf

Henk (mijn liefhebbend echtgenoot) is een doener, geen denker. Voor hij in 2010 door een medische fout voor 100% werd afgekeurd, werkte hij naast zijn biologisch-dynamische tuinderij drie dagen in de week als timmerman in de bouw en twee dagen als muziekdocent op de muziekschool. Hij is ook geen lezer. In zijn hele leven heeft hij drie boeken gelezen: Nader tot U van Gerard Reve, De Wandelaar van Adriaan van Dis en de biografie van Miles Davis. Dus toen ik vanochtend in de auto onderweg zat na te denken over doelen, had ik beter moeten weten dan hem vragen wat zijn doelen zijn. Hij schudde zijn hoofd. Ik zei: je hebt hersens gekregen van onze lieve Heer, om na te denken! Waarop hij onverstoorbaar vertelde dat hij wel degelijk aan het nadenken was en wel over hoe hij het aanstaande donderdag allemaal moest regelen. Zijn hoofd staat op probleemoplossend denken, waar de mijne meer filosofisch is. Bij zulke (kleine) botsingen tussen hem en mij denk ik altijd aan de liefdesgeschiedenis zoals Benoite Groult die beschrijft in haar boek ‘Zout op mijn huid’ over een schrijfster die een affaire heeft met een zeeman. Mooi boek, lees het maar!

Ik dacht na over doelen naar aanleiding van een blog dat mijn zus schreef. Je kunt het hier nalezen: https://wordpress.com/read/blogs/26400430/posts/948

Gisteren vierden we Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem zes dagen voor Zijn lijden. Palmzondag is het begin van de Goede Week (of Stille Week of Heilige Week) Jezus komt Jeruzalem binnen op een ezel. De menigte is uitgelaten en zingt Hem Hosanna toe en wuiven hem toe met palmtakken (vandaar PALMzondag) Nauwelijks een week later schreeuwt diezelfde menigte: Kruisigt Hem!!! Wat dat betreft heeft de mensheid weinig geleerd….er is maar weinig voor nodig om een bevolking te manipuleren en wie het hardst schreeuwt krijgt gelijk.

Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden: „Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worde!” Maar, Here der heerscharen, rechtvaardige Rechter, die nieren en hart toetst, ik zal uw wraak aan hen zien, want op U heb ik mijn rechtszaak gewenteld!
Jeremia 11:19‭-‬20 NBG51

De hele Goede Week gaat over liefde, naastenliefde en wat je daar allemaal voor doet en laat. Maar ook over verraad en het maken van keuzes. Niet alleen persoonlijke keuzes maar zeker ook over keuzes die je maakt voor een ander of naar aanleiding van wat de ander zegt. Pilatus maakte de keuze Barrabas vrij te laten en Jezus te laten geselen.

En Pilatus besliste, dat aan hun eis moest worden voldaan. En hij liet de man los, die wegens oproer en doodslag was gevangengezet, die zij eisten, doch Jezus gaf hij over aan hun wil.
Lucas 23:24‭-‬25 NBG51

Als de menigte niet zo stellig was geweest, had hij dan wellicht een andere keuze gemaakt? Hoe zeker kun je zijn dat de keuze die je maakt je eigen keuze is? Onder normale omstandigheden kun je nog vrij zeker zijn van hoe de reactie zal zijn, maar onder extreme omstandigheden, in een crisissituatie…..hoe reageer ik dan? Ik heb al een aantal echte crisissituaties meegemaakt in mijn leven en tot nu toe heb ik steeds een actieve keuze gemaakt. Ik heb niet achterover geleund gewacht op de actie van een ander, maar ben zelf in het gat gesprongen en heb actie ondernomen. Toch durf ik ook na al die keren dat ik in actie kwam niet te zeggen dat ik in een soortgelijke situatie weer vrijwillig mijn hoofd op het blok zal leggen. Gelukkig hoef ik niet perfect te zijn. Niemand hoeft dat te zijn. Probeer alles te doen vanuit liefde.

De hoogste vorm van naastenliefde bestaat erin zijn vijanden lief te hebben. Dus moet de mens die de hoogste, zoetste vreugde van de naastenliefde smaken wil, ook zijn vijanden met oprechte liefde omarmen. Maar om te voorkomen dat dit goddelijke vuur van de liefde bekoelt wordt door de kilte van geleden onrecht moet hij de ogen van zijn hart altijd gericht houden op het serene geduld van onze Heer en Verlosser. *Aeldred, abt van Rievaulx (Lees meer over deze zalige abt: https://heiligen.net/heiligen/01/12/01-12-1166-aelred.php)

Oftewel het streven vijanden te vergeven is een bijzonder nobel streven. Niettemin is het een schier onmogelijke taak, zeker wanneer onrecht keer op keer op de deur klopt. Soms lijkt het alsof de hele wereld tegen me is. Ondanks dat is het belangrijk de liefde te laten winnen en fouten, ongerechtigheden, zonden te vergeven. Dit is slechts mogelijk met hulp van onze lieve Heer…wetend dat Hij voor onze zonden is gestorven aan het kruis.

Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.
Jesaja 53:7‭, ‬12 NBG51

Henk, mijn dichtstbijzijnde naaste, is heel anders dan ik. Soms begrijpen we elkaar niet, maar we vergeven elkaar alles en komen altijd voor elkaar op ook al zijn we het niet met elkaar eens. Mijn gepieker en getob en nadenkendheid geeft hem diepgang die zijn leven meer stabiliteit geeft. En zijn godsvertrouwen en standvastigheid in het geloof maken het voor mij mogelijk mijn vijanden te vergeven in plaats van alleen te vergeten. Ieder voor zich zijn we niet sterk, maar samen zijn we onoverwinnelijk! ❤

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s