nog even over naastenliefde

Als kind kon ik er al met mijn verstand en gevoel niet bij dat wij dieren geboren laten worden enkel en alleen om gedood, geslacht en gegeten te worden. Overtuigd als ik was (en ben!) dat dieren net zoveel recht op leven en de aarde hebben als wij mensen. Christenen zeggen dan vaak dat God de dieren schiep voor de mensen, maar volgens mij is het andersom. Tenslotte schiep Hij eerst de dieren en daarna pas de mens.

En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën, en het gevogelte worde talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag. En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Genesis 1:20‭-‬26 NBG51

Ja maar, er staat toch duidelijk dat de mens moet heersen over de dieren? Tsja, dat is misschien wel zo, maar betekent heersen dan onderdrukken, martelen en vermoorden? Of betekent heersen meer zoiets als zorgen voor? (In het Engels: dominion vs stewardship.) Bovendien staat er vervolgens:

En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, (geef Ik) al het groene kruid tot spijze; en het was alzo.
Genesis 1:29‭-‬30 NBG51

Waaruit toch duidelijk blijkt dat God oorspronkelijk een veganistische wereld heeft geschapen. Tegenwoordig is het zeer eenvoudig om te leven en te eten zonder dierlijke producten, in ieder geval aan onze kant van de wereld. De schappen in de supermarkt liggen vol plantaardige melk en plantaardig vlees. Niemand hoeft zelfs maar iets te veranderen aan het dieet. Het enige is dat je in de supermarkt de plantaardige versie uit het schap haalt, dat is alles.

Helaas zijn de meeste mensen zich niet bewust van het leed dat wij onze medeschepselen aandoen, zeker in de bio-industrie maar ook daarbuiten. Alsof dieren dingen zijn, geen gevoel, geen emotie, geen bestaansrecht hebben. Alsof dieren hier zijn voor ons in plaats van met ons. Ik heb heel veel Christenen ontmoet die ik maar niet kon overtuigen van het feit dat God wil dat we goed voor de aarde en al haar bewoners zorgen en dat het fokken van dieren enkel en alleen voor ons eigen plezier zonder rekening te houden met de eigenheid van het dier NIET in Zijn plan thuishoort. Voor mij onbegrijpelijk. Mijn naaste is elk levend wezen. En zeker wanneer dat levend wezen mijn hulp of bescherming nodig heeft!

In deze Goede Week waarin wij lijden, sterven en opstanding vieren is het misschien een goed idee een stapje extra te zetten en eens te proberen zonder dierlijke producten te eten. Voor inspiratie verwijs ik u graag naar de VeganChurch. https://veganchurch.nl/

Een paar weken geleden kreeg ik van mijn zus een melkmaker.Een zeer eenvoudige keukenmachine bestaande uit drie onderdelen die alledrie in de vaatwasser kunnen. Een kan, een zeef en een stamper. In het fantastische veganistische kookboek ‘Dosia bakt vegan’ http://dosiabrewer.com/ staan diverse recepten voor het maken van plantaardige melk. Nu gebruik ik niet zoveel melk, behalve een scheutje in mijn thee en koffie ‘ morgens en soms bij het bakken, maar het scheelt toch gauw 10€ in de week nu ik geen plantaardige melk meer in de supermarkt koop. Voor iemand die veel melk gebruikt, kan het dus aardig in de papieren lopen! Om maar te zwijgen over al het dierenleed dat voorkomen wordt.

Natuurlijk wil ik graag dat zoveel mogelijk mensen (liefs alle mensen) ophouden met dieren te misbruiken, veganist worden. Als u vragen heeft, sta ik altijd tot uw dienst. Ook wil ik drie boeken van harte bij u aanbevelen.

De vrolijke veganist van Floris van den Berg Een atheïstische, filosofische kijk op veganisme. How to create a vegan world van Tobias Leenaert Een pragmatische benadering Dier & Evangelie van Andrew Linzey Een Christelijke visie

Er zijn vele, zeer overtuigende en goede redenen om veganist te zijn, maar voor mij is naastenliefde de meest waardevolle. En de belangrijkste!

O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens. Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained; What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet: All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field; The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas. O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Psalms 8:1‭-‬9 KJV

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s