Woord

Neen, zegt de Schrift, het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart, het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen.  Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden.  Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil.  Zo zegt het de Schrift: Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld. Rom. 10, 8-11

Dit was de lezing in het morgengebed vanochtend. Het woord is vlakbij. Het Woord is vlakbij. Wat een verschil in klank één hoofdletter kan maken…Als ik lees “het woord is vlakbij” denk ik niet veel verder dan dat. Het woord van het geloof is vlakbij en als ik met mijn mond Jezus’ dood en opstanding verkondig, omdat ik in mijn hart geloof dat God Hem uit de doden heeft doen opstaan, dan zal ik gered zijn. Maar als ik lees “het Woord is vlakbij” dan lees ik dat Jezus vlakbij is en dus God ook. Woord en God zijn synoniem, als ik Johannes lees: In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was God. Joh.1, 1

Het geloof van het hart brengt de gerechtigheid. Ik geloof in mijn hart dat Jezus aan het kruishout is gestorven voor mijn zonden (ook voor die van u btw) en dat brengt gerechtigheid. Niet dat ik omdat ik geloof altijd en overal gerechtigheid vind. Nee, omdat ik geloof zie ik mij genoodzaakt overal gerechtigheid te zoeken en als ik het vind, te ondersteunen. En als ik het niet vind, ervoor te vechten. Het geloof in Christus brengt dus (?) automatisch een onweerstaanbare drang naar gerechtigheid met zich mee.

En de belijdenis van uw mond het heil. Omdat ik geloof dat Jezus geboren in een stal in Bethlehem om als God en mens dichtbij de mens te zijn, te ervaren wat het is een mens te zijn, te leven, te lijden en te sterven als een mens om aan andere mensen (aan mij) het goede voorbeeld te geven, zie ik mij genoodzaakt andere mensen ook van het evangelie op de hoogte te stellen. Om andere mensen ook te laten zien dat er hoop is, dat er gerechtigheid en vrede kan zijn. Het geloof in Christus brengt dus (?) automatisch een onweerstaanbare drang tot evangeliseren met zich mee.

Aanstaande donderdag is het Hemelvaart. Dan beginnen pas de echte dagen van het wachten. Tussen Pasen en Hemelvaart is Jezus nog bij ons. Hij toont Zich aan de de discipelen, eet en spreekt met hen. Hij loopt een eindje op met de Emmaüsgangers. Hij overtuigt de ongelovige Thomas van Zijn Opstanding door hem zijn hand op Zijn wonden te leggen. Maar op Hemelvaartsdag stijgt Hij op en verlaat Hij ons. Althans in fysieke, menselijke zin. Hij belooft ons de Geest te sturen. Of eigenlijk, aan de Vader te vragen ons de Geest te sturen. En tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wanneer de Geest over ons wordt uitgestort, zitten tien dagen. Tien dagen van hoop en vrees. Tien dagen van wachten. Tien dagen van vasthouden aan het geloof zonder het woord. Die dagen zijn zwaar. Ik ben op mezelf aangewezen, ieder is op zichzelf aangewezen. En dan, nu wéten we dat het slechts tien dagen duurt en kunnen we dat overbruggen. Lijden is altijd eenvoudiger te dragen als je weet wanneer er een einde aan komt. De discipelen en Maria zaten te wachten zonder precies te weten waarop of hoe lang het zou gaan duren. Dat wachten was nog veel langer en zwaarder. Maar als het dan eindelijk Pinksteren is en de Geest over hen wordt uitgestort, is alle leed vergeten en verheugt een ieder zich over de gaven.

En aan een ieder wordt de Geestesuiting geschonken, om er nut mee te stichten. De één wordt het woord der wijsheid gegeven door den Geest, den ander het woord der kennis door dezelfde Geest, een ander het geloof door dezelfde Geest, een ander de gaven der genezing door den énen Geest. Aan anderen weer het werken van wonderen, of de profetie, of de onderscheiding der geesten, of de veelheid van talen, of de vertolking der talen; maar dit alles werkt één en dezelfde Geest, die ieder toedeelt, zoals het Hem goeddunkt. 1 Kor. 12, 7-11

Vier Pinksteren uitbundig en met een open hart! Vraag de Geest zijn speciale gaven aan u te schenken en te laten zien welke gave dat is. Of welke gaven dat zijn. Ontwikkel die gave, dat talent. Ga er mee de straat op en zoek, eis, maak gerechtigheid. Vertel het aan alle volkeren dat Hij leeft. Deel uit van de liefde die Hij u zo gul heeft geschonken. Maak de wereld een betere plaats voor iedereen door overal en altijd met geestrijke en liefdevolle ogen te kijken. Met het Woord in uw hart.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s