Heilig en/of Volmaakt


In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en on­rechtvaardigen.
Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet?
Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Mat. 5, 43-48

Volmaakt zijn….een onmogelijk iets waar toch ieder mens naar dient te streven. God weet dat wij niet volmaakt zijn. Hij houdt van ons zoals we zijn. Wat overigens niet wil zeggen dat we niet moeten proberen toch boven onszelf uit te groeien. God kwam naar de aarde als mens. Hij deed dat om als eniggeboren Zoon van de Vader, als volmaakt en zondeloos mens de hele wereld naar een hoger plan te leiden. Hij deed dat om te laten zien dat Hij van ons houdt zoals we zijn, ook al zijn we niet volmaakt. Zelfs al streven we nauwelijks naar zondeloos zijn. Wat ook weer niet wil zeggen dat God alles maar laat waaien. Het is zeker wel de bedoeling dat ik mezelf voortdurend vooruit duw om meer in Zijn Licht te mogen staan, om de beste versie van mezelf te worden. Daarvoor moet ik bruggen bouwen, rivieren oversteken, ellende en narigheid doorstaan en nog steeds Zijn lof prijzen en Hem dankbaar zijn. Zoals Job zegt: zouden we het goede wel en het kwade niet aannemen?

Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Blijf je nog steeds zo gelovig, ondanks alles wat je moet meemaken? Vervloek God toch en sterf!’ Maar hij antwoordde: ‘Dat is dom gepraat. Verwachten wij alleen maar goede dingen uit de hand van God en nooit tegenslag of moeilijke dingen?’ Ondanks al deze tegenslagen kwam er geen verkeerd woord over Jobs lippen. Job 2, 9-10

Job is mijn absoluut mijn favoriete Bijbelboek. Ik heb het al diverse keren van voor tot achter gelezen. En ook heb ik verschillende studies over Job gelezen. Onlangs nog deze: The Book of Job. Commentary, notes & study questions van de Ignatius Catholic Study Bible https://www.bol.com/nl/p/ignatius-catholic-study-bible-job/9200000022855210/?referrer=socialshare_pdp_www Ik wil niet zeggen dat mijn leven even ellendig is als dat van Job, maar het is zeker geen picknick. 😉 Ondanks alles blijf ik God loven en eren en wil ik dagelijks voor Hem muziek maken. Toch streef ik naar volmaaktheid, heiligheid, een boven mezelf uitstijgen….

“Wees dus volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.”

Het commentaar dat Moeder Teresa gaf bij de Bijbeltekst van vandaag:

      We weten allemaal dat er een God is die ons liefheeft, die ons geschapen heeft. We kunnen ons tot Hem wenden met de vraag: “Vader, help mij nu. Ik wil heilig zijn, ik wil goed zijn, ik wil liefhebben.” Heiligheid is geen luxe voor de enkeling; ze is niet bestemd voor slechts een enkeling. Ze is bestemd voor jou en mij, voor ons allen. Het is een eenvoudige plicht, want als we leren liefhebben, leren we heilig zijn.
      De eerste stap op weg naar heiligheid is dat je dat wilt. Jezus wil dat we even heilig zijn als Zijn Vader. Heiligheid bestaat hierin dat je Gods wil met vreugde volbrengt. `Ik wil heilig zijn’ wil zeggen: ik ontdoe mij van alles wat niet van God is. Ik ontdoe mij van mijzelf en ledig mijn hart van materiële zaken. Ik verzaak mijn eigen wil, mijn neigingen, mijn grillen, mijn wispelturigheid en stel me vrijgevig in dienst van Gods wil. Met heel mijn wil zal ik God liefhebben, ik kies voor Hem, ik haast me naar Hem, ik wil Hem bezitten. Maar dat berust allemaal op de woorden: ‘Ik wil’ of ‘Ik wil niet’. Ik moet al mijn energie leggen in de woorden ‘Ik wil’.

Er gaan verschrikkelijke verhalen over moeder Teresa de ronde. Mensen twijfelen aan haar heiligheid. Ze zou bijzonder onaardig zijn geweest, een feeks, een kleine dictator….Ik denk, ze was gewoon mens zoals ik. Ze heeft in onmogelijke omstandigheden kleine en minder kleine wonderen verricht. Wat maakt iemand precies heilig? Zouden ALLE heiligen die op de heiligenkalender staan een vrijwel volmaakt mens zijn geweest? Ik denk het toch niet! Veeleer worden mensen heilig (en/of heilig verklaard, want dat zijn twee verschillende dingen…..ook dat is mensenwerk!) omdat ze ondanks erbarmelijke omstandigheden kiezen voor de juiste weg. Kiezen voor liefde, kiezen hun eigen weg te gaan ondanks tegenstroom, kiezen onze Heer Jezus Christus te volgen en Zijn liefde openbaar te maken. Zijn liefde en licht uit te dragen in deze duistere wereld.

Ik kies ervoor mijn eigen weg te volgen zoals God die mij laat zien. Ik kies ervoor Zijn liefde en licht bij me en uit te dragen. Ondanks de vele tegenslagen, oneerlijke uitdagingen en tegenwerkingen die ik in mijn leven ervaar blijf ik daaraan trouw! Niet omdat ik heilig ben of wil worden. Niet omdat ik volmaakt ben of daar zelfs maar naar streef. Enkel en alleen omdat een leven zonder God, zonder Zijn liefde, zonder Zijn licht, ondraaglijk zou zijn.

Zoek God. Niet omdat je Hem nodig hebt, maar omdat Hij het waard is gevonden te worden.

“Wees dus volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s