Ieder huisje heeft z’n kruisje

Het is een cliché, ik geef het toe en toch….de meeste clichés zijn dat geworden precies omdat ze dat zijn: cliché. Sommige dingen gebeuren altijd op (vrijwel) identieke wijze. Er zijn niet zoveel keuzes in wat je overkomt. Je hebt wél keuze in hoe je ermee omgaat. Trek ergens een deur open en mensen hebben een verhaal. Het gaat over scheiding, verlies, pijn, vertrouwen en verlies daarvan, liefhebben en haten….elk verhaal is anders en toch is elk verhaal hetzelfde. Als we nu maar eens zouden begrijpen dat we allen één zijn. Als we nou eens zouden kunnen zien dat elk mens zijn eigen sores heeft en zijn eigen manier om daar mee om te gaan en dat die sores niet zoveel verschillen met de onze. En dat, hoewel ik misschien heel anders met hetzelfde probleem omga dan mijn buurvrouw, begrip voor de situatie en het omgaan daarmee komt van het feit dat mijn eigen problemen (vrijwel) identiek zijn.

U kunt niet twee heren dienen. Want u zult de ene haten en de andere liefhebben, of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. Ik geef u deze raad: maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw lichaam is belangrijker dan kleding! Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God geeft hun wat zij nodig hebben. U bent voor Hem toch meer waard dan de vogels! Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Waarom zou u zich zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. En toch zag koning Salomo, met al zijn pracht en praal, er niet zo mooi uit als zij. Als God zo goed zorgt voor de bloemen, die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn, zal Hij dan niet nog veel beter voor u zorgen? Wat hebt u toch weinig vertrouwen in Hem! Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen.’ Mat. 6, 24-34

Als ik kijk naar het gezin waarin ik ben opgegroeid, zie ik hoe verschillend mensen zijn. We zijn thuis met zes, drie zonen, drie dochters. We zijn allemaal van dezelfde Vader en Moeder en hoewel de oudste drie ergens anders zijn geboren, zijn we toch voornamelijk in hetzelfde huis groot geworden. Toch kun je nergens zes mensen vinden die meer van elkaar verschillen dan wij! Toch zijn we familie en met de mogelijkheden die we hebben, zorgen we nu samen voor onze Moeder. (Hoewel samen in dit verband meer betekent zoiets als ieder voor zich op zijn eigen manier op zijn eigen tijd … )

Ons gezin in juni 1978, op de trouwdag van de zus van mijn moeder. Ik ben het meisje met het lichtblauwe jurkje en de twee vlechten

Belangrijk is het om te concentreren op wat we met elkaar gemeen hebben en niet blind te staren op de verschillen. Dat is niet altijd even makkelijk. Soms is er behalve onbegrip, ook nog jaloezie, afgunst of een misgunnen dat in de weg zit. Misschien is het pas mogelijk met mildheid en begrip naar de ander te kijken als je begrip en mildheid voor jezelf op kan brengen. Dit is de andere kant van het belangrijkste gebod: heb God lief boven alles en de naaste lief ZOALS JEZELF

Een bijbelgeleerde die stond te luisteren, hoorde hoe raak Jezus de Sadduceeën antwoordde. Hij kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Dat is: “Luister Israël, de Here is onze God, de Here is één. Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En het gebod dat daarna komt, is dit: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet.’ Mat. 12, 28-31

Het is dus zaak naar mezelf te kijken en te zien naar de dingen die mij gelijk maken aan de ander, naar hoe de ander dezelfde problemen heeft als ik en die anders oplost. Het is belangrijk te leren dat hoewel andere mensen dezelfde problemen op een andere manier oplossen, dit niets zegt over de waarde van het probleem noch over de waarde van de oplossing. De problemen lijken op elkaar, de oplossingen wellicht niet. Maar wat goed is voor mij is niet per definitie goed voor de ander en vice versa.

Glasschilderkunst door Moira Forsyth. Engeland, Norwich, kathedraal.

De Engelse kluizenaar Julian van Norwich (1342-1416/1423?) beschrijft het zo mooi. Zij was een ongeschoold meisje dat haar bijzondere gebedservaringen opschreef in het boek “Openbaringen van Goddelijke liefde” Zij leefde in een cel gebouwd tegen de Julianakerk in Norwich (UK) Zij vroeg in haar gebed aan God drie dingen: dat zij de pijn van Christus mocht voelen, dat zij lichamelijk die pijn zou mogen dragen en dat haar verlangen naar eenheid met God zou mogen groeien. Na twintig jaar contemplatie herschreef ze haar eigen schrijven, ditmaal uitgebreider, met meer overpeinzingen. Het boek wordt tot op de dag van vandaag gelezen…hoewel ik me serieus afvraag hoe dan? Want zelf heb ik een hardcover exemplaar in mijn boekenkast staan dat ik kocht toen ik in Norwich was, maar ik zie het online nergens te koop aangeboden. Wel vind ik diverse studies over haar schrijven en ook een biografie, wat een hagiografie zou moeten heten volgens mij 😉

Dit te aanschouwen vervulde mij met verwondering. Want, de schamelheid van ons aardse leven en onze blindheid ten spijt, laat onze hoffelijke Heer zijn blik blijvend op ons rusten, en Hij verheugt zich in deze bezigheid. En het grootste plezier dat we Hem kunnen doen bestaat erin dit wijselijk en oprecht te geloven, en ons te verheugen met Hem en in Hem. Het is immers niet alleen waar dat we voor eeuwig in Gods zaligheid zullen wonen, Hem lovend en dankend. Het is even waar dat God ons in zijn voorzienigheid altijd al gekend en bemind heeft.
Zijn eeuwig voornemen kent immers geen begin, en in deze liefde zonder begin schiep Hij ons. In deze liefde bewaart Hij ons ook, en staat nooit toe dat we een letsel zouden oplopen waardoor ons hemels geluk minder groot zou zijn. Als eenmaal het oordeel geveld zal zijn, en Hij allen naar boven gebracht heeft, zullen we in alle klaarte in God de geheimen schouwen die Hij nu voor ons verborgen houdt. Niemand van ons zal dan geneigd zijn over wat dan ook op te merken: “Heer, ware het zus geweest, dan ware het goed geweest.” Maar allen zullen we eenstemmig beamen: “Heer, wij moeten U zegenen, want zoals het is, zo is het goed. Nu zien we pas echt dat alles gebeurd is zoals Gij het beschikt hebt nog vóór iets geschapen was.”
Julian van Norwich

Gods liefde voor ieder van ons is niet alleen onmetelijk en onvoorwaardelijk; ook bestond zij al voor wij zelf bestonden. Maakt u niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Zoals ook deze dag voor zichzelf zorgt. Het komt goed.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s