Titus

Onze oude buurman Frans -zaliger nagedachtenis- kwam uit Friesland. Uit hetzelfde dorpje als Titus Brandsma. Hij vertelde graag en vaak over deze jongen die toen nog gewoon Anno Sjoerd heette. Hij vertelde over hoe ze elke dag probeerde naar de vroegmis te gaan, omdat ze anders urenlang zware lichamelijke arbeid zouden moeten verrichten op een lege maag. Het was namelijk gebruikelijk (verplicht?) om nuchter de mis bij te wonen. Frans was zelf ook een opmerkelijk mens. Hij had een zwakke gezondheid en heeft menigmaal door het raampje gekeken, zoals hij zelf zei. Hij leefde in de vaste overtuiging dat ieder mens gemaakt is voor de hemel. Op zijn eigen eenvoudige manier was hij een heilige; dat had hij minstens gemeen met Titus. Titus Brandsma was een zeer bijzonder mens, een mysticus, een ziener, een heilige. Hij verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid en behield zijn waardigheid en christelijke waarden vast zelfs in de slechtste omstandigheden. Hij verloor zijn geloof en zijn standvastigheid niet toen hij door de nazi’s gevangen werd gezet en naar Dachau werd vervoerd. Hij bad openlijk voor de beulen die hem sloegen en mishandelden. Hij bad om vergeving voor de arts die hem zijn fatale spuitje kwam geven. Lees meer over deze gedenkwaardige mens hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma

Titus was een Karmeliet. Toen ik in 2011 als kerkmusicus de Titus Brandsmaparochie in Amstelveen binnenstapte, wist ik niets meer over hem dan wat buurman Frans mij verteld had. Maar vijf jaar bij de Karmelieten hebben mij doen inzien hoe belangrijk Titus was in de geschiedenis van de kerk in de Tweede Wereldoorlog. En hoe bescheiden de Karmelieten van binnenuit zijn 😉 Misschien dat het daardoor komt dat Titus nog steeds niet heilig verklaard is. Het schijnt dat het dit jaar gaat gebeuren…En omdat Titus nog niet heilig is, heeft hij ook geen feestdag. In karmelitaanse parochies wordt zijn leven en werk herdacht in het eerste weekend van november.

Mijn beste vriend Tom, ook een Karmeliet, schreef in zijn preek voor vandaag:

Joop Ruijter, een medebroeder, vroeg zich openlijk af: “Veronderstel dat Titus niet was gestorven in Dachau, maar uit die hel was teruggekeerd en weer gewoon een nogal saaie hoogleraar was geworden in Nijmegen, zouden we dan in hem een heilige zien?”
Kardinaal Alfrink zei in 1985 heel helder: “Titus is geen Zalig omdat hij in Dachau gestorven is. Hij stief in Dachau omdat hij een zalige was”. In heel zijn levenswijze getuigde Titus van Godsverbondenheid en heiligheid, van eerbied voor de mens als drager van Gods beeld, van liefde voor de schepping als gave Gods,
van toewijding aan de samenleving als oord van gerechtigheid en vrede.

Thomas Buitendijk OCarm (links) en Gerard Mathijs OSB in vol ornaat voor de viering van Titus Brandsma

https://juniperpiarachel.com/o-jezus-als-ik-u-aanschouw/ In de protestantse kerk vierden ze vandaag Dankdag voor het Gewas. Omdat er in onze parochie vandaag geen priester was en er (dus) een woord-, en communieviering werd aangeboden, besloot ik naar onze protestantse broeders en zusters te gaan. Vooral omdat ik zeker weet dat er daar betere muziek is. Het kwam dit keer heel mooi uit. Dankdag voor het gewas past beter bij de nagedachtenis aan Titus dan een mis met een gaatje.

Titus Brandsma OCarm

Barmhartige God,

Gij die U laat vinden door mensen die U zoeken, Gij hebt Titus Brandsma gevraagd zijn weg naar U te vinden door strijd en lijden heen. Uw levende Aanwezigheid heeft hij vermoed en gezocht in het gewone van het alledaagse leven. Hij erkende U als grond van ons bestaan. Naar Uw licht heeft hij gespeurd in het duister van ongeloof en onmenselijkheid. Hij vertrouwde op U als God van liefde. Uw woord heeft hij vrijmoedig verkondigd tegen alle grootspraak in. Hij beleed Uw Naam door zijn leven te geven. Wij bidden U op voorspraak van Titus dat ook wij Uw Aanwezigheid mogen ervaren als bron van kracht wanneer wij beproefd worden en gevraagd worden van U te getuigen. Wees ons nabij met Uw geestkracht zoals U Titus nabij was. Schenk ons in leven en lijden zijn moed. Schenk ons zijn inzicht om rechtvaardigheid en gerechtigheid te zien en te volgen, ook in deze onzekere tijden. Dit vragen wij U door Christus Jezus, Uw Zoon en onze Broeder en Heer. Amen

Het vereist moed en standvastigheid om tegen de stroom in te blijven zwemmen. Maar soms is het noodzakelijk en slechts met Uw kracht en Aanwezigheid kan ik dat volhouden. Geef me die kracht en geef me ook de moed om die kracht te aanvaarden en te ontvangen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s